Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : PASAULINĖ SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE DIENA

Spausdinti puslapio vidurį

PASAULINĖ SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE DIENA
2021-04-27

COVID-19 pandemija kaip joks kitas įvykis paveikė darbovietes ir apskritai visus jose dirbančiuosius. Pandemija dar nesibaigė, todėl, balandžio 28 d. vyksiančios šių metų Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos tema – Numatyti, pasiruošti ir reaguoti į krizes, dabar investuojant į atsparias darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) sistemas. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) prisijungė prie daugelio organizacijų, remiančių globalias pastangas sukurti atsparią darbo jėgą ir užtikrinti visų saugą.

Karantininio laikotarpio metu paaiškėjo, kaip gyvybiškai svarbu planuoti judrumą, lankstumą ir veiklos tęstinumą. Naujos schemos ir vietos, kintantys protokolai ir netikrumas, kuris turi reikšmės kiekvieno žmogaus psichologinei gerovei, yra tik keletas iššūkių, su kuriais nuolat susiduria darbdaviai ir darbuotojai, progresuojant COVID-19 pandemijai. Nors vakcinavimas ir suteikia vilties, kad pandemija baigsis, tačiau netikėtumų dar gali įvykti bet kuriuo momentu, todėl visada reikia būti pasiruošus ir greitai reaguoti į kintančią situaciją.

ISO technikos komitetas ISO/TC 283 Occupational health and safety management (Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba) neseniai parengė nemokamą, viešai prieinamą specifikaciją ISO/PAS 45005 Occupational health and safety management -- General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic (Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Bendrosios saugaus darbo COVID-19 pandemijos metu gairės), skirtą padėti darbdaviams ir darbuotojams visose darbo srityse.

COVID-19 pandemija paveikė ne tik mūsų darbinį gyvenimą. Besitęsiant pandemijai, negalima ignoruoti psichologinės įtampos. Psichologinė visuomenės sveikata yra visuotinė problema, todėl, norint ją išspręsti reikia mąstyti globaliau ir pateikti konkrečius sprendimus.

Atkreipdamas į tai dėmesį ISO/TC 283 baigia rengti tarptautinį standartą ISO 45003 Occupational health and safety management – Psychological health and safety at work – Guidelines for managing psychosocial risks (Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Psichologiniai saugos ir sveikatos darbe aspektai: psichosocialinių rizikų valdymas. Gairės), kuriame bus pateikti nurodymai, kaip valdyti psichologinės sveikatos ir saugos rizikos veiksnius profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistemoje. Standartas apims daugelį sričių, galinčių turėti įtakos darbuotojo psichologinei sveikatai, įskaitant neproduktyvų bendravimą, per didelę įtampą, netinkamą vadovavimą ir organizavimo kultūrą.

Taikantieji ISO 45003 galės lengviau įvykdyti nurodytus tarptautiniame standarte ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai) reikalavimus, kurių laikydamosi, organizacijos pasieks DSS vadybos sistemoje numatytų rezultatų.

Pagal ISO publikaciją parengė Violeta Pečiukėnaitė, Organizacinio standartų skyriaus vyriausioji specialistė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn