Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : SUINTERESUOTĄSIAS ŠALIS SUPAŽINDINOME SU GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SPRINKLERINIŲ SISTEMŲ STANDARTO LST EN 16925:2019 REIKALAVIMAIS

Spausdinti puslapio vidurį

SUINTERESUOTĄSIAS ŠALIS SUPAŽINDINOME SU GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SPRINKLERINIŲ SISTEMŲ STANDARTO LST EN 16925:2019 REIKALAVIMAIS
2021-06-08

Š. m. gegužės 27 d. klausytojai iš aukštųjų mokyklų, projektavimo įmonių ir už priešgaisrinę saugą atsakingų valstybės institucijų nuotoliniame seminare susipažino su standarto LST EN 16925:2019 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės gyvenamųjų patalpų sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūrai reikalavimais. Seminaro metu buvo apžvelgtas su gesinimo sistemomis susijęs teisinis reglamentavimas Lietuvoje, pristatyta standarto taikymo sritis, standarte pateikti sprinklerinių sistemų hidraulinio projektavimo, vandentiekio vamzdžių išdėstymo reikalavimai, apžvelgtos visų tipų gyvenamųjų patalpų sprinklerinės sistemos, sprinklerių projektinės charakteristikos, vožtuvai ir slėgio matuokliai, informacijos pateikimo būdai ir sistemų bandymo metodai.

LST EN 16925:2019 yra pirmasis gyvenamųjų patalpų sprinklerinių sistemų standarto leidimas, iki tol nebuvo parengta dokumento, kuriame būtų pateikti gyvenamųjų patalpų sprinklerinių sistemų reikalavimai. Tikimasi, kad standarto LST EN 16925:2019 išleidimas ir suorganizuotas seminaras šia tema paskatins gyventojus įsirengti sprinklerines sistemas gyvenamosiose patalpose.

Klausytojai liko patenkinti tiek organizatorių, tiek seminarą vedusio lektoriaus doc. dr. Ritoldo Šuikio darbu.

Parengė Linas Bielickas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn