Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
ISO SUKŪRĖ SKAITMENINIO MOKYMO PLATFORMĄ

Siekiant suinteresuotosioms šalims suteikti daugiau galimybių dalyvauti standartizacijoje, Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) sukūrė nuotolinio mokymosi įrankį – skaitmeninio mokymo platformą ISO Digital Learning Platform. Jos naudotojai šiuo metu gali pasirinkti įvairius mokymosi kursus – tiek į ISO veiklą orientuotus, tiek bendrųjų verslo įgūdžių. Mokymų programų sąrašus ketinama pildyti nuolatos. Naudojantis platforma, organizacijos nariams, personalui ir kitoms suinteresuotosioms šalims, tarp kurių yra ir technikos komitetų ekspertų, suteikiama galimybė pasiekti puikius mokymosi rezultatus, aktyviai spręsti problemas, motyvuoti skirtingų kultūrų atstovus, kviesti juos prasmingai bendradarbiauti, diskutuoti ir ugdyti lyderystės įgūdžius.

Plačiau
Išleistas šeštasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas šeštasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje pateikiama informacija apie:

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
 • išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išleistus išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus;
 • patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • peržiūrimus Europos ir tarptautinius standartus bei standartizacijos leidinius;
 • prieigą prie standartų projektų tekstų;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
 • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
 • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
 • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius. Plačiau
SABE NUOTOLINIAME PLENARINIAME SUSITITIKIME – DAUGIAU DĖMESIO NACIONALINĖMS INICIATYVOMS

Š. m. kovo 17–18 d. vyko antrasis SABE nuotolinis susitikimas, kuriame nacionalinių standartizacijos institucijų atstovai pristatė nacionalines aplinkosaugos iniciatyvas. Čekijos Respublikos standartizacijos agentūros (ČAS) atstovas Stefan Krebs pristatė pranešimą apie aplinkos teršimą šviesa (angl. Light polution). Pristatyme nurodyti šviesos taršą sukeliantys šaltiniai, jų poveikis aplinkai ir problemos sprendimo būdai. Čekijos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Čekijos Respublikos standartizacijos agentūra ketina parengti aplinkos taršos šviesa mažinimo taisykles.

Plačiau
Archyvas