Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 12 AUTOMOBILIŲ KELIAI PRIĖMĖ SPRENDIMUS DĖL KETURIŲ NACIONALINIŲ STANDARTŲ

          Po periodinės nacionalinių standartų LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas, LST 1360.9:1996 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas, LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija ir LST 1360-2:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas peržiūros technikos komiteto LST TK 12 Automobilių keliai nariai nusprendė šiuos standartus atnaujinti.

Išleistas tryliktasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas tryliktasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje pateikiama informacija apie: 

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • prieigą prie standartų projektų tekstų;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtą rengti nacionalinio standarto projektą;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.
Viešajai apklausai pateiktas pirmojo CEN/TC 461 Public procurement (liet. Viešieji pirkimai) rengiamo standarto projektas prEN 17687

Pirmojo CEN/TC 461 Public procurement rengiamo Europos standarto projektas prEN 17687 Public procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidance (liet. Viešieji pirkimai. Sąžiningumas ir atskaitomybė. Reikalavimai ir rekomendacijos) pateiktas viešajai apklausai. Standarto projektas pradėtas rengti 2019 m. birželį. Tų pačių metų rugpjūtį sudarius atitiktinį Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetą LST TK 92 Viešieji pirkimai, dalyvauti prEN 17687 rengiančioje darbo grupėje CEN/TC 461/WG 1 pradėjo ir Lietuvos ekspertai. Standarto projekto prEN 17687 viešoji apklausa vyks iki š. m. rugsėjo 10 d.

Archyvas