Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų svetainėms aprašu.

Lietuvos standartizacijos departamento valstbės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos, priedai už tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2017 m.I ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Vyresnysis patarėjas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Vyriausiasis specialistas

1705

-

-

-

1363

1092

1

-

-

-

7

15

1705

1680

1506

1406

1329

1171

1

1

1

2

4

11

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2017 m. I ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

796

 

19

 

805

 

12

 

 

Atgal Spausdinimo versija