Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie darbo užmokestį

Lietuvos standartizacijos departamento valstbės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos ir priedai) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2018 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2019 m. II ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Vyresnysis patarėjas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Poskyrio vedėjas

Vyriausiasis specialistas

2508

1818

1561

1167

1466

1345

1130

1

1

1

1

4

1

15

4001

2394


1822

2077

 

1577

1

1

0

4

3

0

13,7

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2018 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2019 m. II ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

 

1089

1023

 

8

3,7

 

1406

1382

9,2

3

 

 

Paaiškinimas

2019 m. antro ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai , padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams. 

Atgal Spausdinimo versija