Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Ant pandemijos slenksčio išleistas pirmasis biologinės rizikos valdymo standartas

Spausdinti puslapio vidurį

Ant pandemijos slenksčio išleistas pirmasis biologinės rizikos valdymo standartas
2020-03-13

Biologinių medžiagų tvarkymas – nuo ligų diagnozavimo iki farmacinių ir mokslinių tyrimų – laboratorijose ar kitose vietose yra labai svarbus daugeliui pramonės šakų, tačiau čia neapsieinama be tam tikros rizikos. Biologiškai efektyvus pavojingų medžiagų tvarkymo rizikos valdymas reiškia mažesnę incidentų galimybę, mažesnį poveikį aplinkai, efektyvesnį laiko ir kitų išteklių naudojimą.

SARS, pandeminiai virusai ir patogenų panaudojimo grėsmės sukrėtė pasaulį dėl biologinių medžiagų naudojimo keliamo pavojaus ir poreikio naudoti griežtus, pagrįstos rizikos būdus, kaip su jomis elgtis. Biologinės rizikos valdymo sistema yra svarbi priemonė, kurią naudodama organizacija turi galimybę efektyviai nustatyti, kontroliuoti ir valdyti su savo veikla susijusius biologinės saugos ir saugumo iššūkius.

Naujasis tarptautinis standartas ISO 35001 „Biologinės rizikos valdymas laboratorijoms ir kitoms susijusioms įstaigoms“ yra pirmasis tarptautinis biologinės rizikos valdymo sistemos standartas. Jame apibrėžiami reikalavimai ir rekomendacijos laboratorijoms ar bet kurioms kitoms įstaigoms, kuriose dirbama su biologiniais agentais, siekiant kontroliuoti ir sumažinti su jų naudojimu susijusią riziką.

Apie standartą sužinokite daugiau.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais kreipkitės tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn