Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų standartizacijos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Standartų skyrius darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

Šiuo metu siūlymų nėra


Siūlymai rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus

Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos ir Europos Elektrotechnikos standartizacijos komitetų valdymo centrui (CCMC) įsteigti naują technikos komitetą "Maisto papildai ir jų derinimas su dopingo prevencija".

Vienas iš dopingo prevencijos uždavinių yra užtikrinti, kad žmonės, aktyviai dalyvaujantys fizinės kultūros ir sporto veikloje, vartotų saugius, neturinčius dopingo medžiagų maisto papildus. Įvairūs tyrimai, antidopingo testai, kuriuos atliko kompetentingos institucijos, parodė, kad kai kurie maisto papildai gali turėti įtakos teigiamiems rezultatams.

Siekiant sukurti, gaminti ir parduoti maisto papildus, įgyvendinant Europos ir tarptautinę antidopingo politiką, maisto papildų gamintojams yra siūloma įdiegti gerosios praktikos sistemą, kuri įgalins gamintojus tiekti saugius produktus sportininkams taip, kaip rekomenduoja Europos Komisija ataskaitoje dėl maisto produktų, skirtų sportininkams (COM (2016) 402).

Suinteresuoti Lietuvos ūkio subjektai savo nuomonę dėl šių siūlymų gali pateikti iki 2017-02-20 Violetai Pečiukėnaitei, el. pašto adresu violeta.peciukenaite@lsd.lt, tel. (8 5) 270 93 65.

 

Atgal Spausdinimo versija