Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų standartizacijos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Standartų skyrius darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus


Siūlymas rengti originalųjį Lietuvos standartą Grudų produktai. Kruopos ir dribsniai.

Lietuvos grudų perdirbėjų asociacija pateikė siūlymą rengti originalųjį Lietuvos standartą Grudų produktai. Kruopos ir dribsniai.

Šis standartas nustatytų didmeninei ir mažmeninei prekybai tiekiamų kruopų ir dribsnių kokybės reikalavimus.

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 15 Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai pritarė šio standarto rengimui.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl siūlymo aktualumo ir tikslingumo, taip pat pageidavimą dalyvauti rengiant originaliojo Lietuvos standarto projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajai specialistei Nerijai Tuzinienei, el. p. nerija.tuziniene@lsd.lt, tel. (8 5) 270 9348, iki 2017 m. liepos 7 dienos.

Lietuvos grudų perdirbėjų asociacijos pasiūlymas.

 

Siūlymas rengti originalųjį Lietuvos standartą Muziejinių rinkinių valdymas

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius dr. Rimvydas Laužikas pateikė siūlymą rengti originalųjį Lietuvos standartą Muziejinių rinkinių valdymas.

Šis standartas nustatytų muziejinių eksponatų kaupimo, dokumentavimo, apsaugos, išsaugojimo, restauravimo ir naudojimo reikalavimus, tvarką bei sąlygas muziejuose. Kartu šis standartas su priedais būtų gerosios muziejinės praktikos vadovas, parengtas, siekiant skatinti rinkinių modernių vadybos principų įgyvendinimą Lietuvos muziejuose.

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 81 „Kultūros vertybių išsaugojimas“ pritarė šio standarto rengimui.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl siūlymo aktualumo ir tikslingumo, taip pat pageidavimą dalyvauti rengiant originaliojo Lietuvos standarto projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Jusienei, el. p. lina.jusiene@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1134, iki 2017 m. liepos 7 dienos.

dr. Rimvydas Laužiko pasiūlymas.


Siūlymas rengti originaliojo Lietuvos standarto LST 1919:2003 Mėsos gaminiai keitinį

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija pateikė siūlymą rengti originaliojo Lietuvos standarto LST 1919:2003 Mėsos gaminiai keitinį.

Šis standarto keitinys nustatytų mėsos gaminio apibrėžtį sutinkamai su ES reglamentais Nr.  53/2004 ir Nr. 1169/2011.

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK3 Mėsa ir mėsos produktai pritarė šio standarto keitinio rengimui.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl siūlymo aktualumo ir tikslingumo, taip pat pageidavimą dalyvauti rengiant originaliojo Lietuvos standarto keitinio projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajai specialistei Nerijai Tuzinienei, el. p. nerija.tuziniene@lsd.lt, tel. (8 5) 270 9348, iki 2017 m. liepos 17 dienos.

 

Siūlymai sudaryti Europos bei tarptautinių standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus


SIŪLYMAS DĖL CEN TECHNIKOS KOMITETO STIRRING AND MIXING INDUSTRIAL EQUIPMENT (PRAMONINĖ PLAKIMO IR MAIŠYMO ĮRANGA) SUDARYMO

Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) sudaryti naują technikos komitetą Stirring and mixing industrial equipment (Pramoninė plakimo ir maišymo įranga). Komiteto rengiami standartai apimtų šios srities terminiją, reikalavimus bandymo procedūroms, aplinkosaugos aspektus, kokybės parametrus ir pan.  bei detalizuotų Mašinų direktyvoje 2006/42/EB apibrėžtus saugos reikalavimus.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl CEN technikos komiteto sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1141 iki 2017 m. spalio 2 dienos.

AFNOR pasiūlymas

Atgal Spausdinimo versija