Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus


PASIŪLYMAS RENGTI ORIGINALŲJĮ LIETUVOS STANDARTO AUTOMOBILIŲ KELIŲ GRUNTAI. BANDYMO METODAI. GRUNTO TANKIO NUSTATYMAS PROJEKTĄ

 LST TK 12 Automobilių keliai komiteto sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas parengiant naujos redakcijos originalųjį Lietuvos standarto projektą PrLST 1360.6:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas, kuris bus rengiamas standarto DIN 18125-2:2011-03 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte des Bodens - Teil 2: Feldversuche Englischer Titel (Soil investigation and testing - Determination of density of soil - Part 2: Field tests) pagrindu ir pritaikant nacionaliniams poreikiams.

Šiame Lietuvos standarte būtų nurodyti metodai grunto, kuris bus naudojamas automobilių keliams, geležinkelių sankasoms, aerodromams, pėsčiųjų ir dviračių takams bei įvairios paskirties aikštelėms, tankiui nustatyti.

Taip pat rengiant standartą bus atsižvelgiama į kitus automobilių kelių gruntų serijos standartus ir Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 07.

Pastabas dėl pasiūlymo rengti originalųjį Lietuvos standarto PrLST 1360.6:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevičius@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 135, iki 2019 metų kovo 12 dienos.

 

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

 

PASIŪLYMAS DĖL CEN TECHNIKOS KOMITETO REGLAMENTUOJAMOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS GAMINIUOSE (ANGL. REGULATED CHEMICALS IN PRODUCTS) SUDARYMO

Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) sudaryti naują technikos komitetą Reglamentuojamos cheminės medžiagos gaminiuose (angl. Regulated chemicals in products).

Siūlomas sudaryti techninis komitetas būtų atsakingas už procesų ir metodų, skirtų reglamentuojamų cheminių medžiagų kiekiui gaminiuose nustatyti, standartizavimą.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Registruoti vartotojai pasiūlymų projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis CEN technikos komiteto sudarymo klausimu prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 141, iki 2019 metų vasario 11 dienos.

Atgal Spausdinimo versija