Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų standartizacijos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Standartų skyrius darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

Šiuo metu siūlymų nėra.

 

Siūlymai sudaryti Europos bei tarptautinių standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

 

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS DARBO TEMOS IR NAUJO ISO PROJEKTO KOMITETO TABLEWARE, GIFTWARE, JEWELLERY, LUMINARIES – GLASS CLARITY –CLASSIFICATION AND TEST METHOD SUDARYMO

 Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam sekretoriatui dėl naujo ISO projekto komiteto Tableware, giftware, jewellery, luminaries – Glass clarity – Classification and test method sudarymo.

 Taikymo sritis.

Pasiūlytas tarptautinis standartas nustatys nespalvoto stiklo ženklinimą žymenimis skaidrus stiklas ir ultraskaidrus stiklas reikalavimus atsižvelgiant į jo skaidrumą ir geležies kiekį. Standarte bus nurodyta stiklo gaminių skaidrumo matavimo metodika naudojant spektrofotometrą.

Standartas bus taikomas mineraliniam stiklui ir stiklui esančiam gaminiuose, kuriuose stiklo sudedamosios dalys nėra uždengtos arba dekoruotos ir dėl to prieinamos apžiūrai.

Šio tarptautinio standarto taikymo sritis apims stiklą, naudojamą stalams serviruoti, dovanoms, juvelyriniams dirbiniams ir šviestuvams. Standartas netaikomas stiklui, naudojam statybų, talpyklų, medicinos ir laboratorijų ar kitų tipų techninėms taikymo sritims.

Standartui parengti Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) siūlo sudaryti projekto komitetą Tableware, giftware, jewellery, luminaries – Glass clarity – Classification and test method.

 Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

 Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos ir naujo ISO projekto komiteto Tableware, giftware, jewellery, luminaries – Glass clarity – Classification and test method sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų gegužės 23 dienos.


PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS DARBO TEMOS IR NAUJO ISO PROJEKTO KOMITETO TRANSACTION ASSURANCE IN E-COMMERCE SUDARYMO

Kinijos Liaudies Respublikos standartizacijos administracija (SAC) ir Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam sekretoriatui dėl naujo ISO projekto komiteto Transaction Assurance in E-Commerce sudarymo.

 Veiklos sritis.

 Bankinių pavedimų verifikacijos srities standartizacija ir kliento duomenų perdavimo ir peržiūros, apimančios e. prekybos procesus, įskaitant toliau išvardytus dalykus:

 • Bankinio pavedimo elektroninėje prekyboje verifikavimą (įskaitant lengvesnę prieigą prie e. platformų ir e. parduotuvių);
 • Interneto vartotojų teisių apsaugą, įskaitant ginčų prevencijos ir sprendimų priėmimą;
 • Prekių kokybės patikros rezultatų funkcinį suderinamumą ir priimtinumą tarptautinėje e. prekyboje;     

  E. prekybos pristatymo užtikrinimas galutiniam vartotojui;

  Neįtraukiant:

 • Vadybos sistemos standartų, aprašytų ISO/TC 176;
 • Autentiškumo, vientisumo ir pasitikėjimo prekėmis ir dokumentais standartų, aprašytų ISO/TC 292WG4;
 • Vartotojų garantijų ir prekių draudimo vadovų standartų, aprašytų ISO/PC 303;
 • Metastandartų apie informacijos apsikeitimo standartus, aprašytų ISO/TC 154;
 • Naudotų prekių tarptautinės prekybos standartų, aprašytų ISO/TC 245;
 • Prekės ženklo įvertinimo standartų, aprašytų ISO/TC 289;
 • Internetinės reputacijos standartų, aprašytų ISO/TC290;
 • Finansinių paslaugų standartų, aprašytų ISO/TC 68;
 • Tapatumo vadybos standartų, aprašytų ISO/IEC/JTC1/SC27/WG5;

 Kadangi sandorio apmokėjimas ir saugumas yra labai svarbūs e. prekyboje, pasiūlytas technikos komitetas bendradarbiaus su ISO/TC 68 (Finansų paslaugos), ISO/IEC/JTC1/SC27 (IT saugumo metodai) ir kitais technikos komitetais.. Jeigu tuose technikos komitetuose atsirastų prašymas parengti naujus e. prekybos standartus, kuriamas naujasis komitetas dirbtų kartu su jais, kad parengtų reikalingus standartus.

  Šiems darbams atlikti Kinijos Liaudies Respublikos standartizacijos administracija (SAC) ir Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) siūlo sudaryti projekto komitetą Transaction Assurance in E-Commerce.

 Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

  Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos ir naujo ISO projekto komiteto Transaction Assurance in E-Commerce sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el.p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų gegužės 22 dienos.


 PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS DARBO TEMOS IR NAUJO ISO PROJEKTO KOMITETO GUIDELINES ON INTEGRATING A BUSINESS EXCELLENCE FRAMEWORK WITH ISO MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS SUDARYMO

Didžiosios Britanijos standartizacijos institucija (BSI) ir Kanados standartizacijos taryba (CSA Group) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam sekretoriatui dėl naujo ISO projekto komiteto Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework with ISO management system standards sudarymo.

Taikymo sritis.                                                                                                             

Organizacijos, įgyvendinančios vienintelę ar daugialypę vadybos sistemą ir tuo pat metu verslo kompetencijos sistemą, susiduria su pagrindiniu iššūkiu – suderinamumo stoka. Tai gali būti siejama su keliais veiksniais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, organizacinę konstrukciją/struktūrą, atsakomybės matricą, konteksto sąsajų/vidinių priklausomybių supratimą, duomenų saugyklų ir savos teritorijos apsaugą.

„Verslo kompetencijos sistemos integracijos su ISO vadybos standartais vadovas“ suteiks žinių, kaip integruoti nacionalinius/tarptautinius verslo kompetencijos standartus su vadybos sistemos standartais, siekiant pagerinti organizacijos efektyvumą, palengvinti efektyvų sprendimų priėmimą ir skatinti skaidrumą, inovacijas ir nuolatinį tobulėjimą.

Taikymo sritis neapims ISO verslo kompetencijos standartų rengimo ir/ar ISO vadybos sistemos standartų rengimo. Vietoj to dėmesys bus telkiamas į integracijos aspektus, turimą gerąją praktiką ir vertingų praktinių patarimų teikimą, siekiant geresnio organizacinio valdymo.            

Šiems darbams atlikti Didžiosios Britanijos standartizacijos institucija (BSI) ir Kanados standartizacijos taryba (CSA Group) siūlo sudaryti projekto komitetą Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework with ISO management system standards. 

 Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos darbo temos ir naujo ISO projekto komiteto Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework with ISO management system standards sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el.p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų gegužės 10 dienos.


PASIŪLYMAS DĖL NAUJO ISO TECHNIKOS KOMITETO TECHNICAL COMMITTEE ON CARST SUDARYMO

 Kinijos Liaudies Respublikos Standartizacijos administracija (SAC) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam sekretoriatui dėl naujo technikos komiteto Technical Committee on Karst sudarymo.

 Naujas komitetas vykdys šių sričių standartizaciją:

 • karstinių įgriuvų terminijos;
 • tvaraus karstinių įgriuvų resursų naudojimo;
 • karstinių įgriuvų aplinkos naudojimo ir apsaugos;
 • karstinių įgriuvų tyrimų ir vertinimo (įskaitant karstinių įgriuvų modeliavimo metodus ir žemėlapių sudarymą)

 Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

 Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujo ISO technikos komiteto Technical Committee on Karst sudarymo prašome pateikti iki 2018 m. gegužės 14 d. Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135.


PASIŪLYMAS DĖL NAUJO ISO TECHNIKOS KOMITETO MUSICAL INSTRUMENTS SUDARYMO

Kinijos Liaudies Respublikos Standartizacijos administracija (SAC) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam sekretoriatui dėl naujo technikos komiteto Musical instruments sudarymo.

Naujas komitetas vykdys muzikos instrumentų srities standartizaciją, įskaitant: klasifikacijos standartizaciją, terminologiją, produktus, saugų naudojimą, bandymų metodus ir atitikties įvertinimo taisykles.

Siūloma vykdyti trijų pagrindinių krypčių standartizaciją:

 • pirmoji kryptis – bendrieji standartai, įskaitant klasifikaciją ir terminiją;
 • antroji kryptis – standartų metodai, įskaitant muzikos instrumentų charakteristikų įvertinimą ir bandymų metodus, nustatančius muzikinių instrumentų pavojingų medžiagų maksimalius kiekius;
 • trečioji kryptis yra standartai, susiję su produktais ir aksesuarais, įskaitant pagrindinius muzikinius instrumentus, tokius kaip fortepijonas, smuikinių šeimos instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas), gitara, akordeonas, aerofonai, pučiamieji, styginiai.

Jeigu naujas Technikos komitetas bus sudarytas, numatoma, kad po trejų metų bus pasiūlyti keturi tarptautiniai standartai:

 1. Muzikos instrumentų klasifikacija;
 2. Muzikos instrumentų terminija;
 3. Muzikos instrumentų charakteristikų bandymo metodai.
 4. Fortepijonas.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujo ISO technikos komiteto Musical instruments sudarymo prašome pateikti iki 2018 m. gegužės 7 d. Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135.

Atgal Spausdinimo versija