Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

 

 Šiuo metu pasiūlymų nėra.

 

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

SIŪLYMAS DĖL NAUJO CEN/CENELEC TECHNIKOS KOMITETO HYPERLOOP (GREITOJO TRANSPORTO) SISTEMOS (ANGL. HYPERLOOP SYSTEMS) SUDARYMO

Nyderlandų standartizacijos komitetas (NEN) ir Ispanijos standartizacijos asociacija (UNE) pateikė siūlymą Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) valdymo centrui CCMC sudaryti naują jungtinį CEN/CENELEC technikos komitetą Hyperloop (greitojo transporto) sistemos.

Siūlomas sudaryti technikos komitetas būtų atsakingas už Hyperloop transporto sistemos produktų, paslaugų, programų bei infrastruktūros standartizavimą. 

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Su siūlymu galite susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotųjų šalių dėl naujojo CEN/CENELEC technikos komiteto sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 141, iki 2020 metų sausio 3 dienos

 

Atgal Spausdinimo versija