Lietuvos standartizacijos departamentas

Biudžetinė įstaiga, T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius.
Duomenys kaupiami i saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188640467
Tel. (8 5) 2709360, El. paštas lstboard@lsd.lt
Dabo laikas 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00


  Vertikalus kairėje
 • Apie Departamentą
 • Kokybės politika
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Bendradarbiavimas su įmonėmis, organizacijomis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
 • Vadovo darbotvarkė
 • Struktūra
 • Karjeros galimybės
 • Komisijos, tarybos
 • Vartotojų komisija
 • Standartizacijos taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos rizikos analizė
 • Informacijos apie asmenį surinkimas
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Kita informacija
 • Pranešimai apie korupciją
 • Paslaugos
 • Standartų platinimas
 • Standartų skaitykla
 • PPO užklausų tarnyba
 • Vieno langelio principu teikiamos paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Viešieji pirkimai
 • Viešųjų pirkimų planai
 • Viešųjų pirkimų skelbimai
 • Aukcionas
 • Viešųjų pirkimų ataskaitos
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Metinės veiklos ataskaitos
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Kontaktai žiniasklaidai
 • Rekomendacijos dėl nuorodų teikimo
 • Techninių reglamentų informacija
 • PPO narių pranešimai
 • ES valstybių narių pranešimai
 •   Horizontalus
 • Naujienos
 • ELEKTRONINĖ STANDARTŲ PARDUOTUVĖ / KATALOGAS
 • Terminų bazė
 • Standartų projektai komentarams
 • Standartizacija
 • Standartų projektai
 • Standartų rengimas
 • Pamatiniai standartai ir kt. leidiniai
 • Standartų programa
 • Peržiūrimi originalieji standartai
 • Siūlymai dėl naujų temų
 • Leidinių nomenklatūra
 • Technikos komitetai
 • Lietuvos standartai ir patentai
 • Standartų rengėjams
 • Elektroninis komitetas (Livelink)
 • Formos
 • Biuletenis
 • Galiojančių Lietuvos standartų skaičius
 • Nacionalinio standartizacijos prizo konkursas
 • Naujienos
  Elektroninių sąskaitų faktūrų standartai – nemokamai

  Lietuvos standartizacijos departamentas nuo 2019 m. sausio 15 d. pradėjo be mokesčio platinti du su elektroninėmis sąskaitomis susijusius leidinius – LST EN 16931-1:2017 Elektroninės sąskaitos faktūros. 1 dalis. Elektroninės sąskaitos faktūros pagrindinių elementų semantinis duomenų modelis ir CEN/TS 16931-2:2017 Elektroninės sąskaitos faktūros. 2 dalis. EN 16931-1 atitinkančių sintaksių sąrašas.

  Prieigą prie šių leidinių finansuoja Europos Komisija.

  Dėl šių dokumentų atsiuntimo kreiptis telefonu (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

  Plačiau
  Departamentas įsidiegė antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017 standartą.

  2018 m. Departamentas įsidiegė antikorupcinės vadybos sistemą (toliau – AVS) pagal standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės reikalavimus, kuri integruota į jau įdiegtą kokybės vadybos sistemą. AVS vertinimą atliko UAB „Corporate Securitus“. Išduotas pažymėjimas liudija, kad savarankiškai įdiegtos AVS apimtys atitinka standarto ISO 37001:2016 reikalavimus ir yra pasirengta sertifikavimui. Departamentas taip pat viešai įsipareigoja taikyti skaidrią politiką, sąžiningai vykdyti numatytas veiklas, laikydamasis teisės aktų, kovoti su korupcija ir įgyvendinti antikorupcines priemones, ugdyti darbuotojų sąmoningumą, visiškai netoleruoti korupcijos apraiškų tiek įstaigos viduje, tiek bendraujant su išorės paslaugų teikėjais.

   

  Plačiau
  Svarbus žingsnis standartizuojant dronus

  2019 m. sausio 21 d. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) baigs viešąją konsultaciją su nepilotuojamų orlaivių (dronų) specialistais, akademine bendruomene, verslo atstovais ir visuomene dėl parengtų keturių tarptautinių standartų, skirtų nevaldomųjų aparatų naudojimui, projektų:

  - ISO/CD 21384-1 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 1 dalis. Bendroji specifikacija;

  - ISO/CD 21384-2 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 2 dalis. Gaminio sistemos;

  - ISO/CD 21384-3 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 3 dalis. Veikimo procedūros;

  - ISO/CD 21895 Nepilotuojamų orlaivių sistemų kategorijos ir klasifikavimas.

  Standartus tikimasi išleisti 2019 m. Šiuos projektus rengusios ISO darbo grupės vadovo Robert Garbett teigimu, minėtieji standartai neabejotinai padidins pasitikėjimą ir saugumą ne tik šia dinamiška pramonės šaka, bet ir naudotojų pasitikėjimą.

  Šių standartų rengimas – pirmas svarbus žingsnis standartizuojant pasaulinę dronų pramonę, apimančią antžeminių, povandeninių ir oro dronų gamybą bei naudojimą. Pirmieji dronų standartų projektai ypač svarbūs visuomenei ir valdžios įstaigoms, kadangi juose nustatyti dronų veikimo, saugos ir bendrieji jų etiško naudojimo reikalavimai, padėsiantys formuoti teisinio reguliavimo priemones.

  Plačiau skaitykite https://www.uasvision.com/2018/11/22/iso-publishes-draft-standards-for-drone-operations/

  (Parengta pagal UAS Vision pranešimą spaudai)

  Be to, ISO dar 2016 m. išleido techninę specifikaciją ISO/TS 15066:2016, kuri nustato pramoninių robotų sąveikavimo saugos reikalavimus. Šis dokumentas, kartu su naujai planuojamais išleisti standartais, skirtas naujoms technologijoms ir inovacijoms. Jis, kaip galingas valdymo mechanizmas, gali būti aktualus ir Lietuvai, siekiančiai įgyvendinti Pramonės 4.0 tikslus.

  Plačiau
  Archyvas

  © Lietuvos standartizacijos departamentas, 2014.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.