Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų svetainėms aprašu.

Lietuvos standartizacijos departamento valstbės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos, priedai už tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. III ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Vyresnysis patarėjas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Poskyrio vedėjas

Vyriausiasis specialistas

2213

1752

1580

1470

1530

1242

1100

1

1

1

2

4

1

14

2418

1741

1561

1043

1434

1289

1122

1

1

1

1

4

1

15

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. III ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

 

937

876

 

8

4

 

1079

1008

8

3,7

 

 

Atgal Spausdinimo versija