Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie darbo užmokestį

Lietuvos standartizacijos departamento valstbės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos, priedai už tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Vyresnysis patarėjas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Poskyrio vedėjas

Vyriausiasis specialistas

2213

1752

1580

1470

1530

1242

1100

1

1

1

2

4

1

14

2633

1894

1561

1043

1519

1289

1142

1

1

1

1

4

1

15

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

 

937

876

 

8

4

 

1124

1108

7,7

3

 

 

Paaiškinimas

*pokyčiai dėl priedų už kvalifikacinę klasę bei priedo už darbo stažą didėjimo, priemokų dydžio pasikeitimo, darbuotojų kaitos ir kt.

** pokyčiai dėl 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 taikymo, darbuotojų kaitos.

Atgal Spausdinimo versija