Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas LST ISO 17049:2017 nacionalinis priedas „Lietuvių kalbai pritaikyta Brailio rašto ženklų sistema“

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas LST ISO 17049:2017 nacionalinis priedas „Lietuvių kalbai pritaikyta Brailio rašto ženklų sistema“
2019-10-01

Š. m. rugsėjo 30 d. išleista Lietuvos standarto LST ISO 17049:2017 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų“ redakcija lietuvių kalba kartu su nacionaliniu (informaciniu) priedu „Lietuvių kalbai pritaikyta Brailio rašto ženklų sistema“. Nacionalinį priedą parengė Lietuvos standartizacijos departamentas, remdamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos tarpinstitucinės Brailio rašto ekspertų grupės parengta Brailio rašto ženklų sistemos medžiaga.

Nacionaliniame priede dėl vartotojų patogumo pateikta lietuvių kalbai pritaikyta Brailio rašto ženklų sistema, kurią sudaro literatūrinio Brailio rašto ženklai, matematikos, fizikos, chemijos Brailio rašto ženklai, kompiuterinio Brailio rašto ženklai, muzikinio Brailio rašto ženklai ir šachmatų bei šaškių Brailio rašto ženklai.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn