Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Europos Komisijos sprendimai dėl darniųjų standartų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL)

Spausdinti puslapio vidurį

Europos Komisijos sprendimai dėl darniųjų standartų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL)
2020-03-27

Darnieji standartai taikomi, siekiant įrodyti, kad gaminami produktai ar teikiamos paslaugos atitinka susijusio ES teisės akto techninius reikalavimus. Darnusis standartas suteikia prielaidą laikytis esminių atitinkamos srities direktyvos reikalavimų, jei Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra paskelbta nuoroda į šį standartą.

Šią savaitę Europos Komisija priėmė 3 įgyvendinimo sprendimus dėl darniųjų standartų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL):

   - pagal Medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (MDD);

   - pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą 98/79/EB (IVD);

   - pagal Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų direktyvą 90/385/EEB (AIMD).

Šiuos 3 Komisijos įgyvendinimo sprendimus galima rasti ES teisės interneto portale „EUR-Lex“, adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:090I:TOC.

Ši procedūra buvo paspartinta, siekiant priimti kai kuriuos naujus darniuosius standartus, kurie svarbūs COVID-19 sukeltos dabartinės krizės metu, pvz., EN 14683:2019 Medicininės kaukės. Reikalavimai ir bandymo metodai, EN 13795:2019 Chirurginė apranga ir apklotai. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Švaraus oro chirurginė apranga ir kt.

Reaguodamas į nepaprastąją situaciją, Lietuvos standartizacijos departamentas dalį šių standartų platina nemokamai. Dėl šių standartų atsiuntimo kreiptis tel. 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn