Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Standartai kuriantiems išmaniuosius miestus

Spausdinti puslapio vidurį

Standartai kuriantiems išmaniuosius miestus
2019-04-02

Jau ne vieną dešimtmetį pažangiausi Europos [1] ir kitų kontinentų miestai ieško vis efektyvesnių veiklos modelių. Nuolatinis visuomenės spaudimas nuveikti „daugiau už mažiau“, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, būti konkurencingais skatina miestus ieškoti būtinų sisteminių sprendimų. Kurdami savo ilgalaikės raidos strategijas dauguma bendruomenių renkasi išmaniojo miesto (angl. k. smart city) kelią. 

Išmanusis miestas tai urbanizuota vietovė, kurioje gyventojams ir verslui teikiamos paslaugos yra daug efektyvesnės dėl municipalitetų veikloje naudojamų pažangių skaitmeninių ir ryšių sprendimų. Išmanusis miestas – sistema, valdanti ir sujungianti kitas sistemas, t. y., gatvių apšvietimo, energijos išteklių tiekimo ir matavimo, vandens tiekimo ir stebėsenos, eismo kontrolės ir automobilių parkavimo, vaizdo stebėjimo, atliekų tvarkymo, triukšmo, taršos ir aplinkos jutiklių ir kt.

Pažangūs sprendimai atveria galimybes lanksčiai reaguoti į nuolat besikeičiančius gyventojų poreikius, optimizuoti miestų infrastruktūrą ir erdves.

Tiek tarptautiniu, tiek Europos, tiek atskirų šalių nacionaliniu lygmeniu yra kuriami ir išleidžiami standartai, skirti išmaniųjų miestų kūrėjams.

 

Europos standartizavimo iniciatyvos, skirtos išmaniesiems miestams

Europos lygmeniu CEN, CENELEC ir ETSI standartizavimo organizacijos [2] dar 2017 m. sausio mėn. sudarė sektorinį Išmaniųjų ir darniųjų miestų bei bendruomenių (IDMB) forumą. Ši darbo grupė remiasi gerąja vokiečių, anglų ir ispanų, taip pat tarptautine (pvz., ISO ir IEC [3]) patirtimi, koordinuoja Europos standartizavimo iniciatyvas, susijusias su Išmaniųjų ir darniųjų miestų bei bendruomenių kūrimu. Yra pasiūlyta sukurti europinių išmaniųjų/darniųjų-miestų/bendruomenių standartų ekosistemą.

Toliau pateiktame dokumente perteikta geroji Išmaniųjų miestų sprendimų patirtis, galinti padėti Išmaniųjų miestų sprendimų priėmėjams, t. y. vietos politikams, investuotojams, savivaldybių įmonių ir įstaigų vadovams.

CWA 17381:2019. The Description and Assessment of Good Practices for Smart City solutions.

 

ETSI standartizavimo leidiniai, skirti išmaniesiems miestams

ETSI standartizavimo organizacija išmanųjį miestą identifikuoja kaip aktyviai bendradarbiaujantį su jo gyventojais, nuolat gerinantį miesto veiklą ir piliečių gerovę, mažinantį sąnaudas ir miesto išteklių vartojimą, kuriantį naujas verslo galimybes ir didinantį miesto patrauklumą.

ETSI TR 103 506 V1.1.1 (2018-09). SmartM2M; SAREF extension investigation; Requirements for Smart Cities;

ETSI GS OEU 019 V1.1.1 (2017-08). Operational energy Efficiency for Users (OEU); KPIs for Smart Cities;

ETSI TR 103 290 V1.1.1 (2015-04). Machine-to-Machine communications (M2M); Impact of Smart City Activity on IoT Environment.

ETSI išleisti standartizavimo leidiniai yra nemokami.

 

Atlikdama tyrimą dėl tolimesnės išmaniųjų miestų standartizacijos, ETSI prašo kuo daugiau suinteresuotų asmenų prie to prisidėti ir pareikšti savo nuomonę. Pageidaujantys atsakyti į klausimus, paspauskite nuorodą: complete our survey on smart cities standardization.

 

Tarptautiniai standartizacijos leidiniai, skirti išmaniesiems miestams

 

Bendrieji

ISO 37100:2016. Sustainable cities and communities. Vocabulary;

ISO 37101:2016. Sustainable development in communities. Management system for sustainable development. Requirements with guidance for use;

ISO 37106:2018. Sustainable cities and communities. Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities

ISO 37120:2018. Sustainable development in communities. Indicators for citys ervices and quality of life.

 

Energija

ISO 17742:2015. Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities.

 

Vanduo

ISO 24510:2007. Activities relating to drinking water and wastewater services. Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users.

 

Mobilumas

ISO 39001:2012. Road traffic safety (RTS) management systems

 

Susijungę miestai

ISO/IEC 30182:2017. Smart city concept model. Guidance for establishing a model for data interoperability.

 

Infrastruktūra

ISO/TS 37151:2015. Smart community infrastructures. Principles and requirements for performance metrics;

ISO 37154:2017. Smart community infrastructures. Best practice guidelines for transportation.

ISO 37157:2018. Smart community infrastructures. Smart transportation for compact cities.

 

Visuomenės saugumas

LST EN ISO 22313:2015. Visuomenės saugumas. Veiklos tęstinumo valdymo sistemos. Nurodymai (ISO 22313:2012);

LST EN ISO 22315:2018 Visuomenės saugumas. Masinė evakuacija. Planavimo gairės (ISO 22315:2014).

LST EN ISO 22397:2018 Visuomenės saugumas. Partnerystės susitarimų sudarymo gairės (ISO 22397:2014).

 

Sveikata

ISO IWA 18:2016. Framework for integrated community-based life-long health and care services in aged societies.

 

Šiuos leidinius galima įsigyti Lietuvos standartizacijos departamento elektroninėje standartų parduotuvėje.

IEC taip pat yra sudariusi SyC Smart Cities sisteminį komitetą, kuris aktyviai dirba su naujais Išmaniųjų miestų standartizacijos dokumentais, tokiais kaip Išmaniųjų miestų architektūra; Išmaniojo miesto koncepcijos kūrimo metodika; Paslaugų tęstinumas – elektros energijos tiekimo vaidmuo; Tarptautinis elektrotechnikos žodynas (papildymas) – Išmaniojo miesto sistemų dalis ir kt., kurių išleidimas numatytas 2020–2021 metais.  Miestas yra suprantamas kaip bet kuri geografinė gyventojų populiacija, t.y. kaip bet kuri gyvenamoji vietovė.

 

BSI [4] standartizacijos leidiniai, skirti išmaniesiems miestams

Išmaniųjų miestų standartizacijos leidiniai vadovams suteikia strategines rekomendacijas nustatant prioritetus ir jų įgyvendinimo planą. Proceso lygiu perteikta geroji patirtis, o techninių specifikacijų lygiu – praktiniai reikalavimai išmaniojos mieso produktams ir paslaugoms.

PD 8100:2015. Smart cities overview. Guide.

PD 8101:2014. Smart cities. Guide to the role of the planning and development process.

PAS 181:2014. Smart city Framework. Guide to establishing strategies for smart cities and communities.

PAS 182:2014. Smart city concept model. Guide to establishing a model for data interoperability.

PAS 183:2017. Smart cities. Guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services.

PAS 184:2017. Smart Cities. Developing project proposals for delivering smart city solutions. Guide.

PAS 185:2017. Smart Cities. Specification for establishing and implementing a security-minded approach.

Šiuos leidinius galima įsigyti BSI elektroninėje standartų parduotuvėje.

 
Parengė Sigitas Šiupšinskas
Organizacinio standartų skyriaus patarėjas


[1] Apie 78% Europos Sąjungos (ES) gyventojų gyvena miestuose, kuriuose sukuriama 85% ES BVP. Miestai yra Europos ekonomikos augimo varomoji jėga.

[2] Europos standartizacijos organizacijos: Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC), Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI).

[3] Tarptautinės standartizacijos organizacijos: Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC).

[4] BSI – Jungtinės Karalystės nacionalinė standartizacijos organizacija.

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn