Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Verslo poreikių tenkinimui – susitikimai standartizacijos temomis

2019 m. rugsėjo 19 d., reaguojant į verslo ir kitų partnerių iniciatyvas, Lietuvos standartizacijos departamento atstovai Kaune susitiko su Statybos produktų bandymų laboratorijų (SPBL) asociacijos nariais, taip pat dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Stogų ir fasadų sąjungos įsteigimo iniciatyva“. Abiejuose renginiuose Organizacinio standartų skyriaus l. e. vedėjo pareigas Sigitas Šiupšinskas ir Standartų leidybos skyriaus vedėjas Mindaugas Balčiauskas skaitė pranešimus apie standartizaciją ir dalyvavimą joje. Dalyviams atsakyta į daugelį aktualių klausimų – nuo įmonių įsitraukimo į standartizaciją principų iki naudos dalyvaujant technikos komitetų veikloje, apsikeista nuomonėmis apie galimybių, atstovaujant mažesnėms šalims Europos ir tarptautinėse standartizavimo organizacijose, didinimą.

Departamento atstovai supažindino dalyvius su Departamento skatinamosiomis priemonėmis, remiant delegatų ir ekspertų įsitraukimą į technikos komitetų veiklą, jiems dalyvaujant ir Europos, ir tarptautinių standartizacijos organizacijų technikos komitetų bei jų darbo grupių posėdžiuose.

Departamentas labai vertina iniciatyvas rengti susitikimus aktualiomis standartizacijos temomis ir aktyviai tęs dialogą su visomis suinteresuotųjų šalių grupėmis aptariant potencialias standartizavimo sritis.

 

Plačiau
Baltijos standartizacijos forumo susitikimas

Šiandien, 2019 m. rugsėjo 5-ąją, Druskininkuose vyksta kasmetinis Baltijos standartizacijos forumo susitikimas. Forume dalyvauja Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos. Šiais metais 20-ąjį jubiliejinį forumą organizuoja Lietuvos standartizacijos departamentas. Forume dalyvauja Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Valdymo centro Standartizacijos ir skaitmeninių sprendimų departamento direktorė p. Cinzia Missiroli. Šiame forume svečių teisėmis dalyvauja ir Ukrainos delegacija, vadovaujama Ukrainos viešosios įmonės „Ukrainos standartizacijos, sertifikavimo ir kokybės problemų mokslo tyrimų ir mokymo centras“ generalinės direktorės p. Annos Lisinos.

Plačiau
Europos ekspertų posėdis Vilniuje

2019 m. rugsėjo  3–4 d. Vilniuje viešbutyje EUROPA ROYALE vyks Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komiteto CEN/TC 207/WG 1 „Requirements for domestic furniture“ („Reikalavimai vidaus baldams“) darbo grupės posėdis.

Susirinkimo darbotvarkėje numatyta aptarti Europos standartų projektų, skirtų vidaus baldams, parengimo klausimus, taip pat bus nagrinėjami nauji standartų projektai, skirti vidaus baldams, ir kitos aktualijos.

Susirinkime dalyvaus Europos vidaus baldų gamintojų, Europos baldų kontrolės organizacijų ir Europos standartizacijos komiteto (CEN) įgaliotieji atstovai bei LST TK 9 „Baldai“, LST TK 17 „Mediena“ pirmininkai.

Išsamesnę informaciją teikia Arvydas Samalavičius, tel. (8 5) 270 9348, el. p. arvydas.samalavicius@lsd.lt

 

Plačiau
Archyvas