Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Metinis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų pirmininkų susitikimas

Spausdinti puslapio vidurį

Metinis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų pirmininkų susitikimas
2020-03-02

Lietuvos standartizacijos departamentas, tęsdamas tradiciją, 2020 m. vasario 27 d. sukvietė LST technikos komitetų pirmininkus ir įgaliotuosius atstovus į metinį susitikimą.

Departamento direktorius Rimantas Sanajevas, pasidžiaugdamas, kad į naujo formato metinį susitikimą atvyko 38 pirmininkai, pristatė 16 naujai išrinktų technikos komitetų pirmininkų. Už aktyvią veiklą nacionalinėje standartizacijoje ir ilgametį darbą technikos komitetuose padėkas R. Sanajevas įteikė LST TK 32 „Sveikata“ pirmininkei dr. Marijai Vesėliūnienei, LST TK 13 „Žemės ūkio technika“ pirmininkui dr. Rolandui Domeikai, LST TK 29 „Vandentvarka“ įgaliotajam atstovui dr. Valerijui Gasiūnui, LST TK 31 „Akustika“ įgaliotajam atstovui dr. Aleksandrui Jagniatinskiui, LST TK 40 „Nafta ir naftos produktai įgaliotajam“ atstovui Vidui Gečiui.

Savo pranešime Departamento direktorius pristatė naujojoje Standartizacijos įstatymo redakcijoje numatomus pagrindinius pakeitimus, kurie turės įtakos ir technikos komitetų veiklai. Taip pat pasidžiaugė pagerėjusiomis galimybėmis remti nacionalinių ekspertų dalyvavimą tarptautinių ir Europos technikos komitetų darbo grupėse, ekspertų teikiamomis reikšmingomis pastabomis tarptautinių ir Europos standartų projektams jų rengimo etapuose, sėkmingai vykdomomis komunikacijos strategijos įgyvendinimo priemonėmis.

Be to, buvo įvardyti svarbūs veiklos tobulinimo iššūkiai: vartotojų organizacijų atstovų pritraukimas į standartizaciją, ministerijų atstovų veiklos technikos komitetuose aktyvinimas, teisėkūros klausimo sprendimas dėl standartų, į kuriuos yra nuorodos teisės aktuose, lietuviškųjų versijų rengimo ir kt.

Departamento vadovas taip pat apžvelgė 2020 m. prioritetinius darbus: originaliųjų standartų peržiūrą ir išgryninimą, TK ekspertų dalyvavimo tarptautinių ir Europos technikos komitetų darbo grupėse aktyvinimą, prieigos prie standartų didinimą, Departamento veiklos procedūrų tobulinimą, CEN/CENELEC technikos komiteto sekretoriato steigimo Lietuvoje galimybės įvertinimą.

Diskusijoje dalyvavo Standartų leidybos skyriaus vedėjas Mindaugas Balčiauskas, patarėja Dovilė Tarasevičiūtė, taip pat aktualiais klausimais pasisakė technikos komitetų pirmininkai: dr. Nerijus Kruopis (LST TK 1 „Elektronika“), Vytautas Keršys (LST TK 5 „Elektrotechnika“), dr. Marija Vesėliūnienė (LST TK 32 „Sveikata“), pirmininkas Saulius Navickas (LST TK 40 „Nafta ir naftos produktai“), dr. Ernestas Lipnickas (LST TK 89 pirmininkas).

 

Parengė Mindaugas Balčiauskas

 

Departamento direktorius Rimantas Sanajevas ir vyriausiasis patarėjas Sigitas Šiupšinskas (kairėje)

 

Metinio susitikimo dalyviai


Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn