Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Pratęsiamas paraiškų Nacionalinio standartizacijos prizo konkursui priėmimas

Lietuvos standartizacijos departamentas pratęsia paraiškų dalyvauti Nacionalinio standartizacijos prizo konkurse priėmimą. Šiuo konkursu siekiama skatinti domėjimąsi standartizacija bei standartų taikymu, skleisti konkurso dalyvių gerąją patirtį ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos raidos.

Nacionaliniu standartizacijos prizu gali būti apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo pagal tris kategorijas: pažangios įmonės ir organizacijos; jaunieji profesionalai (20–30 m. amžiaus specialistai) bei standartizacijos propaguotojai.

Pateiktos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktus argumentus: kaip standartų taikymas lėmė teigiamus pokyčius organizacijos veikloje; kaip taikant standartus prisidėta prie nacionalinės standartizacijos plėtojimo ir ekonomikos augimo skatinimo; koks buvo mokslo tiriamųjų darbų rezultatų panaudojimas ar inovatyvių sprendimų pritaikymas standartizacijoje. Taip pat bus vertinami ir standartizacijos populiarinimo straipsniai, mokslo darbai, tyrimai standartizacijos tema.

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš verslo, akademinės bendruomenės ir Departamento atstovų. Teikti paraiškas galima iki liepos 31 d. Apdovanojimai bus įteikiami Pasaulinės standartizacijos dienos proga 2020 m. spalio mėnesį.

Išsamesnė informacija pateikiama Departamento interneto svetainės skyriuje KONKURSAS.

Kontaktinis asmuo – Mindaugas Balčiauskas, tel. (8 5) 270 9358, 8 659 93 225, el. p. mindaugas.balciauskas@lsd.lt

 

Plačiau
Išleistas vienuoliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas vienuoliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Šiame Biuletenio numeryje skelbiama apie priimtą naują Standartizacijos įstatymą, apie Departamento Standartų leidybos skyriaus kalbos redaktorei Nijolei Banevičienei įteiktą apdovanojimą „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“, apie parengtą atmintinę dalyvaujantiems LST TK veikloje.

Biuletenyje pateikiama informacija apie išleistas originaliųjų Lietuvos standartų pataisas, išleistus, išverstus į lietuvių kalbą, negaliojančius Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, peržiūrimus Europos ir tarptautinius standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8~5) 270 9341, 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Plačiau
AFNOR pristatė naujo ISO technikos komiteto Socialinė atsakomybė viziją

Prancūzijos standartizacijos asociacijai (AFNOR) pasiūlius sudaryti naują ISO technikos komitetą Socialinė atsakomybė (angl. Social responsibility), buvo organizuojamos konsultacinės internetinės konferencijos būsimo technikos komiteto veiklos srities klausimais. Technikos komiteto sudarymu ir numatytais parengti standartais siekiama prisidėti prie darnaus vystymosi įgyvendinimo. Sudarius technikos komitetą ketinama atnaujinti tarptautinį standartą ISO 26000 ir parengti nurodyto standarto taikymo vadovą. Naująją ISO 26000 redakciją planuojama rengti dalyvaujant vartotojų, valdymo institucijų, gamintojų, darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų, mokslinių tyrimų, akademinės bendruomenės ir kt. atstovams, bus siekiama proporcingo įgaliotųjų atstovų dalyvavimo pagal suinteresuotąsias šalis, valstybes bei ekspertų lytį. Pirmieji darbo grupių susitikimai dėl naujų darbo temų numatyti 2021 metais. Daugiau informacijos rasite čia.

Plačiau
Archyvas