Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Metinis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų pirmininkų susirinkimas

Spausdinti puslapio vidurį

Metinis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų pirmininkų susirinkimas
2018-02-27

Lietuvos standartizacijos departamentas tradicijos nesulaužė ir 2018 m. vasario 23 d. sukvietė LST technikos komitetų pirmininkus ir įgaliotuosius atstovus į metinį susirinkimą.

Susirinkime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio viceministras Gintaras Vilda, verslo atstovai. Sveikindamas susirinkusiuosius, ūkio viceministras Gintaras Vilda pasidžiaugė vis didėjančiu pramonės suvokimu apie standartizacijos svarbą ir pažymėjo, kad standartizacijos ekspertai iš pramonės ir akademinio pasaulio svariai prisideda prie valstybės konkurencingumo užtikrinimo.

LR Ūkio viceministras Gintaras Vilda

 

Departamento direktorius Rimantas Sanajevas pristatė 2017 m. veiklos rezultatus ir ateities planus. Direktorius pasidžiaugė, kad iššūkių kupinais praėjusiais metais įgyvendinta 2017 m. Lietuvos standartų programa, kuri buvo sudaryta pagal verslo ir vartotojų poreikius. Išplėtus ir patobulinus technines galimybes, buvo išplatinta daugiau nei 39 tūkst. standartų, įgyvendintos naujos komunikacijos strategijos priemonės, skirtos žinioms apie standartizacijos naudą skleisti. Apžvelgdamas ateities planus, išskyrė prioritetinės kryptis – žinios apie standartizacijos naudą skleidimas verslui ir vartotojams, technikos komitetų veiklos aktyvinimas, bendradarbiavimas su akademine bendruomene ir verslu, pasirengimas naujiems standartizacijos procesams (standartizacijos skaitmeninimas, dalyvavimas verslo platformoje „Pramonė 4“). Direktorius džiaugėsi atsiradusia galimybe remti technikos komitetų ekspertų dalyvavimą Europos ir tarptautinių technikos komitetų posėdžiuose užsienio šalyse.

Departamento direktorius Rimantas Sanajevas

 

Susirinkimo metu Departamento direktorius Rimantas Sanajevas garbės ženklu „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“ apdovanojo ilgametį LST TK 5 „Elektrotechnika“ ekspertą, technikos mokslų daktarą Almantą Laužadį ir UAB „Alvora“. Padėkomis ir simbolinėmis atminimo dovanomis už aktyvią veiklą dalyvaujant nacionalinėje standartizacijoje ir Lietuvos ekonomikos interesų atstovavimą Europos ir tarptautiniuose standartizacijos technikos komitetuose pagerbti vienuolika technikos komitetų pirmininkų ir įgaliotųjų atstovų.

Garbingo jubiliejaus proga pasveikintas ilgametis LST TK 14 „Projektavimo sistema“ pirmininkas Liudvikas Antanas Skardinskas, savo profesinę veiklą daugiau nei pusę amžiaus siejantis su standartizacija.

Sveikinimas LST TK 14 „Projektavimo sistema“ pirmininkui Liudvikui Antanui Skardinskui

 

Departamento vyriausioji patarėja Ramunė Rukšėnienė apžvelgė Europos standartizacijos tendencijas ir skaitmeninės pertvarkos iniciatyvas, būtinas rengiant Europos standartus skaitmeninei ekonomikai, užtikrinant jų teisinę ir fizinę apsaugą. Akcentuota būtinybė palaikyti glaudesnius ryšius su pramonės atstovais ir geriau suprasti jų poreikius, efektyvinti ekspertų darbo priemones, pritraukti naujos kartos ekspertus į standartizaciją.

Departamento vyriausioji patarėja Ramunė Rukšėnienė

 

Organizacinio standartų skyriaus vedėja Vilma Masalskytė pristatė glaudžiausiai su technikos komitetais dirbančio Departamento skyriaus veiklą ir artimiausius prioritetus – skatinti valstybinių institucijų ir visuomeninių vartotojų organizacijų atstovų dalyvavimą LST TK veikloje, supažindinti naujus technikos komitetų ekspertus su standartizacijos procedūromis ir, remiantis gerąja praktika, gerinti sekretorių veiklos kokybę (organizuoti jų mokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus).

Organizacinio standartų skyriaus vedėja Vilma Masalskytė

 

Susirinkimo pabaigoje savo įžvalgomis apie veiklos tobulinimą pasidalijo naujojo technikos komiteto LST TK 90 „Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas“ pirmininkė Rusnė Juozapaitienė ir LST TK 5 „Elektrotechnika“ pirmininkas Vytautas Keršys.

 

Parengė Mindaugas Balčiauskas

 

Atgal Spausdinimo versija