Lietuvos Standartizacijos departamentas - Aukcionas

Spausdinti puslapio vidurį

Aukcionas

Lietuvos standartizacijos departamentas skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimą viešame aukcione. Parduodamo turto sąrašas. 

Aukcionas vyks Lietuvos standartizacijos departamente (Algirdo g. 31, Vilnius) 2018 m. gegužės 11 d. 10 val. Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks 2018 m. gegužės 15 d. 10 val. ten pat.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. gegužės 8-10 dienomis nuo 10 iki 12 ir nuo 13 iki 15 val. adresu: Algirdo g. 31, Vilnius.

Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 5 270 9362, mob. 8 659 93 226.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, vyks aukciono dieną nuo 9.30 iki 10 val. Dėl dalyvavimo ir registracijos aukcione skambinti tel. (8-5) 270 93 60.

Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono banko pavedimu į Lietuvos standartizacijos departamento sąskaitą LT837300010078627247 banke ,,SWEDBANK“, AB.

Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

 

Atgal Spausdinimo versija