Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Informacija apie standartų nuorodinių žymenų pakeitimus

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie standartų nuorodinių žymenų pakeitimus
2020-03-13

Lietuvos standartizacijos departamentas 1999–2002 metais perimtiems Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) darninamiesiems dokumentams HD suteikė žymenis kaip originaliesiems Lietuvos standartams – iš santrumpos LST ir <numerio>, perimtiems vėliau – prie santrumpos LST pridedant perimto darninamojo dokumento HD santrumpą ir numerį.

Siekiant suvienodinti visų perimtų CENELEC darninamųjų dokumentų HD žymenis ir turint omenyje tai, kad CENELEC darninamieji dokumentai HD nėra Lietuvos standartizacijos departamento parengti bei priimti dokumentai ir dėl to neatitinka originaliojo Lietuvos standarto apibrėžimo, visiems kaip Lietuvos standartai perimtiems CENELEC darninamiesiems dokumentams HD keičiamas žymuo, prie santrumpos LST pridedant santrumpą HD ir žymint LST HD <numeris>.

Senas žymuo

Naujas žymuo

Pavadinimas

LST 1555:2002

LST HD 308 S2:2002

Lanksčiųjų virvėlaidžių ir kabelių gyslų atpažinimas (HD 308 S2:2001)

LST 1557:1999

LST HD 361 S3:1999

Kabelio žymėjimo sistema (HD 361 S3:1999)

LST 1557:1999/A1:2006

LST HD 361 S3:1999/A1:2006

Kabelio žymėjimo sistema (HD 361 S3:1999/A1:2006)

LST 1702:2000

LST HD 603 S1:1994+HD 603 S1:1994/A1:2000

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994+HD 603 S1:1994/A1:1997)

LST 1702:2000/A2:2004

LST HD 603 S1:1994/A2:2004

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994/A2:2003)

LST 1702:2000/A3:2007

LST HD 603 S1:1994/A3:2007

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994/A3:2007)

LST 1703:2000

LST HD 604 S1:1994+HD 604 S1:1994/A1:2000

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV  įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994+HD 604 S1:1994/A1:1997)

LST 1703:2000/A2:2002

LST HD 604 S1:1994/A2:2002

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994/A2:2002)

LST 1703:2000/A3:2005

LST HD 604 S1:1994/A3:2005

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994/A3:2005)

LST 1724.2:2001

LST HD 134.2 S2:2001

Aukštadažnės jungtys. 2 dalis. Bendraašė nesuderinta jungtis {HD 134.2 S2:1984 (IEC 60169-2:1965+A1:1982)}

LST 1724.4:2001

 LST HD 134.4 S2:2001

Aukštadažnės jungtys. 4 dalis. Aukštadažnės bendraašės jungtys su 16 mm (0,63 colio) vidinio skersmens išoriniu laidu ir sraigtiniu fiksatoriumi. Banginė 50 omų varža (7-16 tipas) {HD 134.4 S2:1977 (IEC 60169-4:1975)}

LST 1724.5:2001

LST HD 134.5 S1:2001

Aukštadažnės jungtys. 5 dalis. Aukštadažnės bendraašės jungtys, naudojamos IEC 60050-17  96 tipo ir didesniems kabeliams {HD 134.5 S1:1977 (IEC 60169-5:1970)}

LST 1724.6:2001

LST HD 134.6 S1:2001

Aukštadažnės jungtys. 6 dalis. Aukštadažnės bendraašės jungtys, naudojamos IEC 60075-17  96 tipo ir didesniems kabeliams {HD 134.6 S1:1977 (IEC 60169-6:1971)}

LST 1725:2001

LST HD 138 S2:2001

Slėgio veikiamų bangolaidžių vamzdžių ir sąrankų sandarinimo bandymas {HD 138 S2:1990 (IEC 60261:1989)}

LST 1727:2001

LST HD 145 S1:2001

Elektroninių vamzdžių ir lempų elementų žymėjimas ir elektrodų numeravimas {HD 145 S1:1977 (IEC 60135:1961)}

LST 1728:2001

LST HD 146 S4:2001

Elektroninių vamzdžių ir lempų matmenys {HD 146 S4:1988 (IEC 60067:1996+IEC 60067A:1967+IEC 60067B:1969+IEC 60067C:1970+IEC 60067D:1977+IEC 60067E:1986)}

LST 1730:2001

LST HD 148 S2:2001

Elektroninių vamzdžių ir lempų tarpelektrodžių talpos matavimo metodai {HD 148 S2:1977 (IEC 60100:1962+A1:1969)}

LST 1738.6:2001

LST HD 311.6 S1:2001

Garso įrašymo į magnetines juostas ir atkūrimo sistemos. 6 dalis. Ričių sistemos {HD 311.6 S1:1987 (IEC 60094-6:1985}

LST 1738.10:2001

LST HD 311.10 S1:2001

Garso įrašymo į magnetines juostas ir atkūrimo sistemos. 10 dalis. Trukmės ir adreso kodai {HD 311.10 S1:1989 (IEC 60094-10:1988)}

LST 1739.2.46:2001

LST HD 323.2.46 S1:2001

Pagrindinės aplinkos poveikio bandymų procedūros. 2 dalis. Bandymai. Kd bandymo nurodymai. Vandenilio sulfido poveikio kontaktams ir jungtims bandymas {HD 323.2.46 S1:1988 (IEC 60068-2-46:1982)}

LST 1745.2:2001

LST HD 543.2 S1:2001

Elektros energetikos sistemų nuotolinių apsauginių įrenginių veikimas ir bandymai. 2 dalis. Analoginės palyginimo sistemos {HD 543.2 S1:1995 (IEC 60834-2:1993, modifikuotas)}

LST 1748:2001

LST HD 633 S1:2001

Ne didesnės kaip 400 kV (Um=420 kV) kintamosios įtampos alyvos (skysčio) pripildytų kabelių su sluoksnine popieriaus arba polipropileno ir popieriaus izoliacija bei metaliniu apvalkalu ir jų reikmenų bandymai (HD 633 S1:1997)

LST 1749:2001

LST HD 634 S1:2001

Ne didesnės kaip 275 kV (Um=300 kV) kintamosios įtampos vidinio slėgio dujinių kabelių ir jų reikmenų bandymai (HD 634 S1:1997)

LST 1750:2001

LST HD 635 S1:2001

Ne didesnės kaip 275 kV (Um=300 kV) kintamosios įtampos išorinio slėgio dujinių kabelių ir jų reikmenų bandymai (HD 635 S1:1997)

LST 1754.3:2001

LST HD 123.3 S1:2001

Tuščiaviduriai metaliniai bangolaidžiai. 3 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami plokštiesiems stačiakampiams bangolaidžiams {HD 123.3 S1:1977 (IEC 60153-3:1964)}

LST 1754.4:2001

LST HD 123.4 S1:2001

Tuščiaviduriai metaliniai bangolaidžiai. 4 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami apvaliesiems bangolaidžiams {HD 123.4 S1:1977 (IEC 60153-4:1973)}

LST 1754.6:2001

LST HD 123.6 S2:2001

Tuščiaviduriai metaliniai bangolaidžiai. 6 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami vidutiniams plokštiesiems stačiakampiams bangolaidžiams {HD 123.6 S2:1980 (IEC 60153-6:1967)}

LST 1754.7:2001

LST HD 123.7 S1:2001

Tuščiaviduriai metaliniai bangolaidžiai. 7 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami stačiakampiams bangolaidžiams {HD 123.7 S1:1977 (IEC 60153-7:1972)}

LST 1755.3:2001

LST HD 129.3 S2:2001

Bangolaidžių jungės. 3 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami plokščiųjų stačiakampių bangolaidžių jungėms {HD 129.3 S2:1983 (IEC 60154-3:1982)}

LST 1755.4:2001

HD 129.4 S1:2001

Bangolaidžių jungės. 4 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami apvaliųjų bangolaidžių jungėms {HD 129.4 S1:1977 (IEC 60154-4:1969)}

LST 1755.6:2001

LST HD 129.6 S1:2001

Bangolaidžių jungės. 6 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami vidutinių plokščiųjų stačiakampių bangolaidžių jungėms {HD 129.6 S1:1984 (IEC 60154-6:1983)}

LST 1755.7:2001

LST HD 129.7 S1:2001

Bangolaidžių jungės. 7 dalis. Ypatingieji techniniai reikalavimai, keliami stačiakampėms bangolaidžių jungėms {HD 129.7 S1:1977 (IEC 60154-7:1974)}

LST 1757.2.2:2001

LST HD 307.2.2 S1:2001

Techniniai reikalavimai, keliami elektros izoliacijai naudojamiems be tirpiklio polimerizuojamiems dervingiesiems kompaundams. 2 dalis. Bandymo metodai. Elektrotechninės paskirties dangų miltelių bandymo metodai {HD 307.2.2 S1:1986 (IEC 60455-2-2:1984+1991 m. pataisa)}

LST 1757.3.11:2001

LST HD 307.3.11 S1:2001

Techniniai reikalavimai, keliami elektros izoliacijai naudojamiems be tirpiklio polimerizuojamiems dervingiesiems kompaundams. 3 dalis. Ypatingųjų medžiagų techniniai reikalavimai. 11 lapas. Dangų milteliai su epoksidine derva {HD 307.3.11 S1:1990 (IEC 60455-3-11:1988)}

LST 1759:2001

LST HD 402 S2:2001

Pamatinės izoliaciniams žemadažnių kabelių ir laidų apvalkalams naudojamų termoplastinių medžiagų spalvos {HD 402 S2:1984 (IEC 60304:1982)}

LST 1765:2001

LST HD 570 S1:2001

Izoliacinio lako atsparumo šilumai bandymo veiksmų tvarka. Elektrinio atsparumo metodas {HD 570 S1:1990 (IEC 60370:1971)}

LST 1789:2002

LST HD 549 S1:2002

Konferencijų sistemos. Elektriniai ir garsiniai reikalavimai {HD 549 S1:1989 (IEC 60914:1988)}

LST 1790:2002

LST HD 626 S1:2002

Vardinės Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV įtampos oriniai skirstomieji kabeliai (HD 626 S1:1996+A1:1997)

LST 1790:2002/A2:2002

LST HD 626 S1:1996/A2:2002

Vardinės Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV įtampos oriniai skirstomieji kabeliai (HD 626 S1:1996/A2:2002)

LST 1791:2002

LST HD 627 S1:1996+A1:2002

Ant žemės ir po žeme įrengiami daugiagysliai ir daugiaporiai kabeliai (HD 627 S1:1996+A1:2000)

LST 1791:2002/A2:2006

LST HD 627 S1:1996/A2:2006

Ant žemės ir po žeme įrengiami daugiagysliai ir daugiaporiai kabeliai (HD 627 S1:1996/A2:2005)

LST 1795:2002

LST HD 382 S1:2002

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas nenaudotose mineralinėse izoliacinėse alyvose {HD 382 S1:1979 (IEC 60590:1977)}

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn