Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Pritarta naujų peržiūrėtų originaliųjų grūdų standartų leidimų rengimui

Spausdinti puslapio vidurį

Pritarta naujų peržiūrėtų originaliųjų grūdų standartų leidimų rengimui
2017-02-22

2017 m. vasario 21 d. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centre (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) įvyko Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 15 Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai susirinkimas.

 

Susirinkime dalyvavo Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Kauno kolegijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos, UAB „Malsena Plius“, UAB „Labtarna“, AB „Kauno grūdai“, UAB „Galinta ir partneriai“, UAB „Linas Agro“ bei Lietuvos standartizacijos departamento atstovai – Standartų skyriaus vedėja Ramunė Rukšėnienė ir Standartų skyriaus vyr. specialistė, LST TK 15 sekretorė Nerija Tuzinienė atstovai. Jo metu buvo nuspręsta parengti šiuos originaliųjų Lietuvos standartų naujus leidimus: PrLST 1580 Rugiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai, PrLST 1797 Miežiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai, PrLST 1948 Kvietrugiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai, PrLST 1524 Kviečiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai, LST 1954 Kukurūzai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai, LST 1581 Grikiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai. Šių standartų projektų parengimui sudaryta darbo grupė iš įvairių suinteresuotųjų šalių atstovų – savo veiklos srities profesionalų ir entuziastų. Lietuvos standartų naujų leidimų rengimą bus siūloma įtraukti į Lietuvos standartų programą, numatant jų išleidimą 2017 m. birželio 30 d.

 

Parengė Mindaugas Balčiauskas

(išsamesnė informacija: Nerija Tuzinienė, el. p. Nerija.Tuziniene@lsd.lt, tel. (8 5) 270 9365)

Atgal Spausdinimo versija