Lietuvos Standartizacijos departamentas - Kontaktai ir struktūra

Spausdinti puslapio vidurį

Kontaktai ir struktūra

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@lsd.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji. 

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas Elektroninio pašto adresas
Vadovybė
Direktorius Rimantas Sanajevas (8 5) 270 9369 rimantas.sanajevas@lsd.lt
Vyriausioji patarėja  

 

 

Patarėja

Aldona Bielovolskienė

(8 5) 270 9346

8 659 93 224

aldona.bielovolskiene@lsd.lt
Patarėja Dovilė Tarasevičiūtė

(8 5) 279 1143

8 659 93 229

dovile.taraseviciute@lsd.lt
Patarėja Irena Juškienė

(8 5) 279 1150

8  659 79 463

irena.juskiene@lsd.lt
       
Organizacinis standartų skyrius

 L. e. skyriaus vedėjo

pareigas

Sigitas Šiupšinskas

(8 5) 270 9366

8 659 93 236

 sigitas.siupsinskas@lsd.lt

Patarėjas

-

-

-

Vyriausiasis specialistas

Linas Bielickas

(8 5) 270 9365

8 659 93 234

 linas.bielickas@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Ramunė Bielskienė -

 Ilgalaikėse motinystės atostogose

ramune.bielskiene@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas

Vidmantas Domkus

(8 5) 279 1135

8 659 93 227

vidmantas.domkus@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Laimutė Gražienė

(8 5) 279 1141

laimute.graziene@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas

Vaclovas Jonevičius  (8 5) 279 1135

vaclovas.jonevicius@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Lina Jusienė (8 5) 279 1134   lina.jusiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Vilma Masalskytė

(8 5)234 8396

8 659 93 228

vilma.masalskyte@lsd.lt
Vyriausioji specialistė  Violeta Pečiukėnaitė

(8 5) 270 9365

 violeta.peciukenaite@lsd.lt
Vyriausioji specialistė  Dalia Reginienė (8 5)234 8396 dalia.reginiene@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Arvydas S. Samalavičius (8 5) 270 9348 arvydas.samalavicius@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Vytautas Simutis (8 5) 279 1141 vytautas.simutis@lsd.lt
Mentorius Nerija Tuzinienė (8 5) 270 9348 nerija.tuziniene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė  Zita Vaitiekaitienė

(8 5) 279 1134

8 659 93 233

 zita.vaitiekaitiene@lsd.lt
Standartų leidybos skyrius
Skyriaus vedėjas Mindaugas Balčiauskas

(8 5) 270 9358

8 659 93 225

mindaugas.balciauskas@lsd.lt
Patarėja Ivona Krikštaponienė

(8 5) 270 9371

8 659 62 405

ivona.krikstaponiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Gabija Jamontienė (8 5) 279 1138 gabija.jamontiene@lsd.lt

Administratorė

(Standartų platinimas)

Lina Juškaitė

(8 5) 270 9341

8 659 93 235

lina.juskaite@lsd.lt
Kalbos redaktorė Nijolė Banevičienė (8 5) 279 1153 nijole.baneviciene@lsd.lt
Kalbos redaktorė Dr. Rasa Kurkauskienė (8 5) 279 1153

Ilgalaikėse motinystės atostogose

rasa.kurkauskiene@lsd.lt

Kalbos redaktorė Aušra Marcinkevičienė (8 5) 279 1153 ausra.marcinkeviciene@lsd.lt
Techninė redaktorė Skaistė Aleksandravičienė (8 5) 270 9357 skaiste.aleksandraviciene@lsd.lt
Maketuotoja Audronė Skomskienė (8 5) 270 9357 audrone.skomskiene@lsd.lt
Maketuotoja Birutė Meškėnienė (8 5) 279 1138 birute.meskeniene@lsd.lt
Vertėja terminologė Jolanta Gaivenytė - Butler (8 5) 279 1153 jolanta.gaivenyte@lsd.lt
Bendrųjų reikalų skyrius
Skyriaus vedėja Stanislava Vaitkevičienė

(8 5) 270 9362

8 659 93 226

stanislava.vaitkeviciene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Asta Lukošaitienė (8 5) 279 1152 asta.lukosaitiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Odeta Sadauskienė

(8 5) 270 9360

8 659 67 311

odeta.sadauskiene@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Petras Urbanavičius

(8 5) 270 9364

8 659 93 237

petras.urbanavicius@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidas Bielskis (8 5) 270 9364 vaidas.bielskis@lsd.lt
Vyresnysis specialistas Artūras Švitra

(8 5) 270 9363

8 659 93 238

arturas.svitra@lsd.lt

Puslapis Kontaktai paskutinį kartą atnaujintas 2019-07-30

Atgal Spausdinimo versija