Lietuvos Standartizacijos departamentas - Kontaktai ir struktūra

Spausdinti puslapio vidurį

Kontaktai ir struktūra

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@lsd.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji. 

Vadovai

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Elektroninio pašto adresas

Direktorius

 Rimantas Sanajevas

(8 5) 270 9360

8 659 99 017

rimantas.sanajevas@lsd.lt

Direktoriaus pavaduotojas

Algirdas Krupovnickas

(8 5) 270 9345

8 686 22 319   

algirdas.krupovnickas@lsd.lt

Finansų ir planavimo skyrius (Adobe Reader)

Skyriaus vedėja

Aldona  Bielovolskienė

(8 5) 270 9346

8 659 93 224 

aldona.bielovolskiene@lsd.lt

Vedėjos pavaduotoja

Rita Gritienė

(8 5) 270 9346

8 659 93 236

rita.gritiene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Asta Lukošaitienė

(8 5) 279 1152

asta.lukosaitiene@lsd.lt

Teisės ir personalo skyrius (Adobe Reader)

Skyriaus vedėja

Dovilė Tarasevičiūtė

(8 5) 279 1143

8 659 93 229

dovile.taraseviciute@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

 

 

 

Vyriausioji specialistė

Sandra Ivanauskaitė

(8 5) 270 9371

sandra.ivanauskaite@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Odeta Sadauskienė

(8 5) 270 9360

8 659 67 311

odeta.sadauskiene@lsd.lt

Notifikavimo ir tarptautinių ryšių skyrius (Adobe Reader)

Skyriaus vedėja

Daiva Lesickienė 

(8 5) 234 8399

8 659 93 227

daiva.lesickiene@lsd.lt 

Vyriausioji specialistė

Sigita Slavėnaitė

(8 5) 270 9367

sigita.slavenaite@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas

Valteris Mūžas

(8 5) 234 8396

valteris.muzas@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Jurgita Zovienė

(8 5) 270 9367

jurgita.zoviene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Dalia Reginienė

(8 5) 234 8396

dalia.reginiene@lsd.lt

 Standartų skyrius (Adobe Reader)

Skyriaus vedėja 

Ramunė Rukšėnienė

(8 5) 270 9361

8 659 93 231

ramune.rukseniene@lsd.lt

Vedėjos pavaduotojas 

Viktoras Abaravičius

(8 5) 279 1134

viktoras.abaravicius@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

Marijana Simutienė

(8 5) 279 1131

marijana.simutiene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

Lina Jusienė

(8 5) 279 1140

lina.jusiene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

Nerija Tuzinienė

(8 5) 270 9365

nerija.tuziniene@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas 

Vidmantas Domkus

(8 5) 279 1150

vidmantas.domkus@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

Violeta Pečiukėnaitė

(8 5) 270 9365

violeta.peciukenaite@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas 

Arvydas S.Samalavičius

(8 5) 270 9348

arvydas.samalavicius@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Laimutė Gražienė

(8 5) 279 1141

laimute.graziene@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas 

Vytautas Simutis

(8 5) 270 9348

vytautas.simutis@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

 Viktorija Ulozevičienė

(8 5) 279 1141

viktorija.ulozeviciene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

Nijolė Vaitavičienė

(8 5) 270 9348

nijole.vaitaviciene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

Ivona Krikštaponienė

__

Ilgalaikėse motinystės atostogose

Vyriausioji specialistė

Jolanta Vėjelienė

(8 5) 234 8397

jolanta.vejeliene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Zita Vaitiekaitienė

__

Ilgalaikėse motinystės atostogose

Vyriausioji specialistė 

Lina Palevičienė

__

Ilgalaikėse motinystės atostogose

Vyriausioji specialistė 

Ramunė Bielskienė

__

Ilgalaikėse motinystės atostogose

Planavimo, tikrinimo ir leidybos skyrius (Adobe Reader)

Skyriaus vedėja

Vilma Masalskytė

(8 5) 270 9366

8 659 93 228

vilma.masalskyte@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Skaistė Aleksandravičienė

(8 5) 270 9357

skaiste.  aleksandraviciene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Gabija Jamontienė

(8 5) 279 1138

gabija.jamontiene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Viktorija Tamoševičienė

(8 5) 270 9349

viktorija.  tamoseviciene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Nijolė Banevičienė

(8 5) 279 1153

nijole.baneviciene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Jolanta Gaivenytė-Butler

(8 5) 279 1153

jolanta.gaivenyte@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Audronė    Skomskienė

(8 5) 270 9357

audrone.skomskiene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Birutė Meškėnienė

(8 5) 279 1138

birute.meskeniene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

     

Standartų pardavimo ir sklaidos skyrius (Adobe Reader)

Skyriaus vedėjas

Mindaugas Balčiauskas

(8 5) 270 9358

8 659 93 225

mindaugas.balciauskas@lsd.lt

Vyriausioji specialistė

Dalija Kvaraciejienė

(8 5) 270 9341

8 659 93 235

dalija.kvaraciejiene@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

Erika Zigmantaitė

(8 5) 270 9341

8 659 93 234

erika.zigmantaite@lsd.lt

Vyriausioji specialistė 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas 

 

  

 

Vyriausioji specialistė

Lyda Mažeikienė

(8 5) 279 1142

8 659 93 233

lyda.mazeikiene@lsd.lt

Informacinių technologijų ir ūkio skyrius (Adobe Reader)

Skyriaus vedėja 

Stanislava Vaitkevičienė

(8 5) 270 9362

8 659 93 226

stanislava.vaitkeviciene@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas

 Petras Urbanavičius

(8 5) 270 9364

8 659 93 237

petras.urbanavicius@lsd.lt 

Vyriausiasis specialistas 

Vaidas Bielskis

(8 5) 270 9364

vaidas.bielskis@lsd.lt

Vyriausiasis specialistas

Viktoras Bufas

(8 5) 270 9355

8 698 83 723

viktoras.bufas@lsd.lt

Vyresnysis specialistas

Artūras Švitra

(8 5) 270 9363

8 659 93 238

arturas.svitra@lsd.lt

 

Atgal Spausdinimo versija