Lietuvos Standartizacijos departamentas - Kontaktai ir struktūra

Spausdinti puslapio vidurį

Kontaktai ir struktūra

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@lsd.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji. 

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas Elektroninio pašto adresas
Vadovybė
Direktorius Rimantas Sanajevas (8 5) 270 9360 rimantas.sanajevas@lsd.lt
Vyriausioji patarėja Ramunė Rukšėnienė

(8 5) 270 9361

8 659 93 231

ramune.rukseniene@lsd.lt

Vyresnioji patarėja

(finansininkė)

Aldona Bielovolskiene

(8 5) 270 9346

8 659 93 224

aldona.bielovolskiene@lsd.lt
Organizacinis standartų skyrius
Skyriaus vedėja Vilma Masalskytė

(8 5) 270 9366

8 659 93 228

vilma.masalskyte@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Lina Jusienė (8 5) 279 1140 lina.jusiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Nerija Tuzinienė (8 5) 270 9365 nerija.tuziniene@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Vidmantas Domkus (8 5) 279 1150 vidmantas.domkus@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Violeta Pečiukėnaitė (8 5) 270 9365 violeta.peciukenaite@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Arvydas S. Samalavičius (8 5) 270 9348 arvydas.samalavicius@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Laimutė Gražienė (8 5) 279 1141 laimute.graziene@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Vytautas Simutis (8 5) 270 9348 vytautas.simutis@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Viktoras Abaravičius (8 5) 279 1134 viktoras.abaravicius@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Nijolė Vaitavičienė (8 5) 234 8397 nijole.vaitaviciene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Ivona Krikštaponienė - Ilgalaikėse motinystės atostogose
Vyriausioji specialistė Zita Vaitiekaitienė - Ilgalaikėse motinystės atostogose
Vyriausioji specialistė Lina Palevičienė - Ilgalaikėse motinystės atostogose
Vyriausioji specialistė Ramunė Bielskienė - Ilgalaikėse motinystės atostogose
Tarptautinių reikalų poskyris
Vyriausioji specialistė Dalia Reginienė (8 5)234 8396 dalia.reginiene@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Valteris Mūžas (8 5) 234 8396 valteris.muzas@lsd.lt
Standartų leidybos skyrius
Skyriaus vedėjas Mindaugas Balčiauskas

(8 5) 270 9358

8 659 93 225

mindaugas.balciauskas@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Dalija Kvaraciejienė

(8 5) 270 9341

8 659 93 235

dalija.kvaraciejiene@lsd.lt
Vyresnioji specialistė Lyda Mažeikienė

(8 5) 279 1142

8 659 93 233

lyda.mazeikiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Gabija Jamontienė (8 5) 279 1138 gabija.jamontiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Viktorija Tamoševičienė (8 5) 279 1153 viktorija.tamoseviciene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Nijolė Banevičienė (8 5) 279 1153 nijole.baneviciene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Skaistė Aleksandravičienė (8 5) 270 9357 skaiste.aleksandraviciene@lsd.lt
Vyresnioji specialistė Audronė Skomskienė (8 5) 270 9357 audrone.skomskiene@lsd.lt
Vyresnioji specialistė Birutė Meškėnienė (8 5) 279 1138 birute.meskeniene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Jolanta Gaivenytė - Butler (8 5) 279 1153 jolanta.gaivenyte@lsd.lt
Bendrųjų reikalų skyrius
Skyriaus vedėja Stanislava Vaitkevičienė

(8 5) 270 9362

8 659 93 226

stanislava.vaitkeviciene@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Petras Urbanavičius

(8 5) 270 9364

8 659 93 237

petras.urbanavicius@lsd.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidas Bielskis (8 5) 270 9364 vaidas.bielskis@lsd.lt
Vyresnysis specialistas Artūras Švitra

(8 5) 270 9363

8 659 93 238

arturas.svitra@lsd.lt
Teisės ir personalo skyrius
Skyriaus vedėja Dovilė Tarasevičiūtė

(8 5) 279 1143

8 659 93 229

dovile.taraseviciute@lsd.lt
Patarėja Rita Gritienė

(8 5) 270 9346

8 659 93 236

rita.gritiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė      
Vyriausioji specialistė Odeta Sadauskienė

(8 5) 270 9360

8 659 67 311

odeta.sadauskiene@lsd.lt
Vyriausioji specialistė Asta Lukošaitienė (8 5) 279 1152 asta.lukosaitiene@lsd.lt
Atgal Spausdinimo versija