Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartų rengėjams

Spausdinti puslapio vidurį

Standartų rengėjams

LST direktoriaus įsakymai, kuriais turi vadovautis LST TK, sudarydami TK darbų programas ir rengdami Lietuvos standartų projektus:

Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų projektų rengimo Arial šriftu" (2009 m. kovo 18 d., Nr. V-23). 

Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento bei Lietuvos standartų projektų terminų ekspertizės taisyklių patvirtinimo" (2015 m. grudžio 16 d., Nr. V-103).

Pagrindiniai norminamieji terminologiniai šaltiniai, kuriais reikėtų remtis verčiant standartuose vartojamus įvairių sričių terminus (Adobe Reader)

Supaprastintas trafaretas Cambria (WinRAR, WinZIP(2017-05-11)

Trafaretai Arial (WinRAR, WinZIP) (2014-05-05)

Trafaretų naudojimo instrukcija (Adobe Reader(2014-05-05)

Palemono šriftą ir kirčiuotų raidžių tvarkykles bei jų aprašymus reikia atsisiųsti iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapio http://www.vlkk.lt/palemonas.html.

Atgal Spausdinimo versija