Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartų rengėjams

Spausdinti puslapio vidurį

Standartų rengėjams

LST direktoriaus įsakymai, kuriais turi vadovautis LST TK, sudarydami TK darbų programas ir rengdami Lietuvos standartų projektus:

Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų projektų rengimo Arial šriftu" (2009 m. kovo 18 d., Nr. V-23). 

Įsakymas "Dėl geros standartų rengimo, priėmimo ir taikymo praktikos nuostatų priėmimo" (2014 m. balandžio 24 d., Nr. V-49)

Įsakymas "Dėl įmonės standartų registravimo nutraukimo" (Žin.2004, Nr. 27-845). 

Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento bei Lietuvos standartų projektų terminų ekspertizės taisyklių patvirtinimo" (2015 m. grudžio 16 d., Nr. V-103).

Įsakymas "Dėl Technikos komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo" (2014 m. spalio 8 d., Nr. V-142).


Pagrindiniai norminamieji terminologiniai šaltiniai, kuriais reikėtų remtis verčiant standartuose vartojamus įvairių sričių terminus (Adobe Reader)

Supaprastintas trafaretas Cambria (WinRAR, WinZIP(2017-05-11)

Trafaretai Arial (WinRAR, WinZIP) (2014-05-05)

Trafaretų naudojimo instrukcija (Adobe Reader(2014-05-05)

Palemono šriftą ir kirčiuotų raidžių tvarkykles bei jų aprašymus reikia atsisiųsti iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapio http://www.vlkk.lt/palemonas.html.

Atgal Spausdinimo versija