Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Baltijos standartizacijos forumo susitikimas

Šiandien, 2019 m. rugsėjo 5-ąją, Druskininkuose vyksta kasmetinis Baltijos standartizacijos forumo susitikimas. Forume dalyvauja Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos. Šiais metais 20-ąjį jubiliejinį forumą organizuoja Lietuvos standartizacijos departamentas. Forume dalyvauja Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Valdymo centro Standartizacijos ir skaitmeninių sprendimų departamento direktorė p. Cinzia Missiroli. Šiame forume svečių teisėmis dalyvauja ir Ukrainos delegacija, vadovaujama Ukrainos viešosios įmonės „Ukrainos standartizacijos, sertifikavimo ir kokybės problemų mokslo tyrimų ir mokymo centras“ generalinės direktorės p. Annos Lisinos.

Plačiau
Europos ekspertų posėdis Vilniuje

2019 m. rugsėjo  3–4 d. Vilniuje viešbutyje EUROPA ROYALE vyks Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komiteto CEN/TC 207/WG 1 „Requirements for domestic furniture“ („Reikalavimai vidaus baldams“) darbo grupės posėdis.

Susirinkimo darbotvarkėje numatyta aptarti Europos standartų projektų, skirtų vidaus baldams, parengimo klausimus, taip pat bus nagrinėjami nauji standartų projektai, skirti vidaus baldams, ir kitos aktualijos.

Susirinkime dalyvaus Europos vidaus baldų gamintojų, Europos baldų kontrolės organizacijų ir Europos standartizacijos komiteto (CEN) įgaliotieji atstovai bei LST TK 9 „Baldai“, LST TK 17 „Mediena“ pirmininkai.

Išsamesnę informaciją teikia Arvydas Samalavičius, tel. (8 5) 270 9348, el. p. arvydas.samalavicius@lsd.lt

 

Plačiau
Išleistas aštuntasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas aštuntasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: išleistą pirmąjį tarptautinį asmeninės informacijos valdymo standartą ir sudarytą naują technikos komitetą TK 92 Viešieji pirkimai. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Plačiau
Archyvas