Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas penktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas penktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2018-06-01

Išleistas penktasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiamos standartizacijos aktualijos: Lietuvos standartizacijos departamento dalyvavimas aplinkosaugos projekte, Tarptautinės standartizacijos organizacijos Technikos komiteto posėdis Vilniuje, sudarytas naujas Technikos komitetas (LST TK 91), seminarai tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų standarto taikymo klausimais. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų antraštes, negaliojančius ir skelbiamus neteksiančiais galios Lietuvos standartus, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galite čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galite elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais kreipkitės tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Atgal Spausdinimo versija