Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Elektroninių sąskaitų faktūrų standartai – nemokamai

Lietuvos standartizacijos departamentas nuo 2019 m. sausio 15 d. pradėjo be mokesčio platinti du su elektroninėmis sąskaitomis susijusius leidinius – LST EN 16931-1:2017 Elektroninės sąskaitos faktūros. 1 dalis. Elektroninės sąskaitos faktūros pagrindinių elementų semantinis duomenų modelis ir CEN/TS 16931-2:2017 Elektroninės sąskaitos faktūros. 2 dalis. EN 16931-1 atitinkančių sintaksių sąrašas.

Prieigą prie šių leidinių finansuoja Europos Komisija.

Dėl šių dokumentų atsiuntimo kreiptis telefonu (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Plačiau
Departamentas įsidiegė antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017 standartą.

2018 m. Departamentas įsidiegė antikorupcinės vadybos sistemą (toliau – AVS) pagal standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės reikalavimus, kuri integruota į jau įdiegtą kokybės vadybos sistemą. AVS vertinimą atliko UAB „Corporate Securitus“. Išduotas pažymėjimas liudija, kad savarankiškai įdiegtos AVS apimtys atitinka standarto ISO 37001:2016 reikalavimus ir yra pasirengta sertifikavimui. Departamentas taip pat viešai įsipareigoja taikyti skaidrią politiką, sąžiningai vykdyti numatytas veiklas, laikydamasis teisės aktų, kovoti su korupcija ir įgyvendinti antikorupcines priemones, ugdyti darbuotojų sąmoningumą, visiškai netoleruoti korupcijos apraiškų tiek įstaigos viduje, tiek bendraujant su išorės paslaugų teikėjais.

 

Plačiau
Svarbus žingsnis standartizuojant dronus

2019 m. sausio 21 d. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) baigs viešąją konsultaciją su nepilotuojamų orlaivių (dronų) specialistais, akademine bendruomene, verslo atstovais ir visuomene dėl parengtų keturių tarptautinių standartų, skirtų nevaldomųjų aparatų naudojimui, projektų:

- ISO/CD 21384-1 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 1 dalis. Bendroji specifikacija;

- ISO/CD 21384-2 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 2 dalis. Gaminio sistemos;

- ISO/CD 21384-3 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 3 dalis. Veikimo procedūros;

- ISO/CD 21895 Nepilotuojamų orlaivių sistemų kategorijos ir klasifikavimas.

Standartus tikimasi išleisti 2019 m. Šiuos projektus rengusios ISO darbo grupės vadovo Robert Garbett teigimu, minėtieji standartai neabejotinai padidins pasitikėjimą ir saugumą ne tik šia dinamiška pramonės šaka, bet ir naudotojų pasitikėjimą.

Šių standartų rengimas – pirmas svarbus žingsnis standartizuojant pasaulinę dronų pramonę, apimančią antžeminių, povandeninių ir oro dronų gamybą bei naudojimą. Pirmieji dronų standartų projektai ypač svarbūs visuomenei ir valdžios įstaigoms, kadangi juose nustatyti dronų veikimo, saugos ir bendrieji jų etiško naudojimo reikalavimai, padėsiantys formuoti teisinio reguliavimo priemones.

Plačiau skaitykite https://www.uasvision.com/2018/11/22/iso-publishes-draft-standards-for-drone-operations/

(Parengta pagal UAS Vision pranešimą spaudai)

Be to, ISO dar 2016 m. išleido techninę specifikaciją ISO/TS 15066:2016, kuri nustato pramoninių robotų sąveikavimo saugos reikalavimus. Šis dokumentas, kartu su naujai planuojamais išleisti standartais, skirtas naujoms technologijoms ir inovacijoms. Jis, kaip galingas valdymo mechanizmas, gali būti aktualus ir Lietuvai, siekiančiai įgyvendinti Pramonės 4.0 tikslus.

Plačiau
Archyvas