Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Trumpėja Europos standartų rengimo procesas

Nuo balandžio 1 d. Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) standartus pradeda rengti, taikydami lankstų standartų rengimo modelį.

Pastaruoju laikotarpiu CEN/CENELEC standartų projektai buvo rengiami pagal standarto projekto rengimo modelį, kai kiekvienam standarto projekto rengimo etapui buvo skirtas fiksuotas laiko tarpas, kuris užtrukdavo net iki 9 mėnesių ir kurio nesilaikyti nebuvo galima.

Pradėtu taikyti lanksčiu standartų projektų rengimo modeliu siekiama užtikrinti, kad Europos standartai būtų parengti per kuo trumpesnį laikotarpį, juos rengiant daugiau atsakomybės ir lankstumo suteikiama už standartų rengimą atsakingiems technikos komitetams, sudarant jiems galimybę savarankiškai planuoti ir organizuoti standartų projektų rengimo eigą. Tai leistų maksimaliai sumažinti laiko sąnaudas standartams rengti.  

Daugiau informacijos apie lankstų standartų rengimo procesą galite rasti adresu https://www.cen.eu/news/events/Documents/20200128_Flex_process_Principles_Operational_aspects.pdf.

 

Plačiau
Išleistas penktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

2020 m. kovo 31 d. išleistas penktasis Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie išleistus originaliuosius Lietuvos standartus, apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, apie peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, peržiūrimus Europos bei tarptautinius standartus, prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Europos Komisijos sprendimai dėl darniųjų standartų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL)

Darnieji standartai taikomi, siekiant įrodyti, kad gaminami produktai ar teikiamos paslaugos atitinka susijusio ES teisės akto techninius reikalavimus. Darnusis standartas suteikia prielaidą laikytis esminių atitinkamos srities direktyvos reikalavimų, jei Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra paskelbta nuoroda į šį standartą.

Šią savaitę Europos Komisija priėmė 3 įgyvendinimo sprendimus dėl darniųjų standartų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL):

   - pagal Medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (MDD);

   - pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą 98/79/EB (IVD);

   - pagal Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų direktyvą 90/385/EEB (AIMD).

Šiuos 3 Komisijos įgyvendinimo sprendimus galima rasti ES teisės interneto portale „EUR-Lex“, adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:090I:TOC.

Ši procedūra buvo paspartinta, siekiant priimti kai kuriuos naujus darniuosius standartus, kurie svarbūs COVID-19 sukeltos dabartinės krizės metu, pvz., EN 14683:2019 Medicininės kaukės. Reikalavimai ir bandymo metodai, EN 13795:2019 Chirurginė apranga ir apklotai. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Švaraus oro chirurginė apranga ir kt.

Reaguodamas į nepaprastąją situaciją, Lietuvos standartizacijos departamentas dalį šių standartų platina nemokamai. Dėl šių standartų atsiuntimo kreiptis tel. 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Plačiau
Archyvas