Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas vienuoliktasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas vienuoliktasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: 2020 m. Europos Sąjungos standartizacijos darbų prioritetus, 52-ąją CEN Generalinę Asamblėją, terminų standartų svarbą, išleistą žaidimų aikštelių saugos standartų vadovą lietuvių kalba, taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimą originalųjį Lietuvos standartą, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Terminų standartų svarba

Lietuvos standartizacijos departamentas didelę reikšmę teikia standartų redakcijų lietuvių kalba kokybei. Ypatingai svarbu standartuose taikyti vienodus terminus, juos vartoti tos pačios srities standartuose. Taigi todėl terminų standartų vaidmuo yra ypač reikšmingas.

Plačiau
Archyvas