Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Standartizacijos tarybos posėdis

Spausdinti puslapio vidurį

Standartizacijos tarybos posėdis
2017-09-28

2017 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko Standartizacijos tarybos posėdis. Standartizacijos taryba yra kolegialus patariamasis organas prie Lietuvos standartizacijos departamento, kurios pagrindinis uždavinys – svarstyti strateginius standartizacijos klausimus ir teikti pasiūlymus Lietuvos standartizacijos departamentui.

Standartizacijos tarybos posėdžiui pirmininkavo Standartizacijos tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius Vaidas Gricius. Posėdžio metu buvo aptarti Departamento 2017 m. I pusmečio pagrindiniai rezultatai ir problemos, prioritetinės Departamento 2018 m. veiklos kryptys ir nacionalinės standartizacijos iššūkiai 2018–2020 m.

Posėdžio metu buvo nagrinėjamos Standartų programos sudarymo ir vykdymo, standartizacijos procesų spartos bei Lietuvos standartizacijos interesų atstovavimo tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijose problemos.

Standartizacijos taryba pritarė Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus Rimanto Sanajevo pristatytoms prioritetinėms Departamento 2018 m. veiklos kryptims:

  • standartizacijos naudos verslui ir visuomenei viešinimui;
  • technikos komitetų veiklos aktyvinimui;
  • glaudesniam bendradarbiavimui su mokslu ir verslu, verslo skatinimui diegti standartus;
  • pasiruošimui naujiems standartizacijos proceso iššūkiams (skaitmenizacijai, išmaniosioms technologijoms);
  • tolesniam kokybės vadybos procesų tobulinimui, į valdymo procesus integruojant antikorupcinės vadybos sistemą.

Standartizacijos tarybai buvo pristatyta nauja Standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų metodika, kuri dabar yra palankesnė Departamento klientams.

Posėdžio metu buvo teigiamai įvertinti Departamento 2017 m. I pusmečio rezultatai ir vykdomi standartizacijos politikos tobulinimo procesai. Standartizacijos taryba pasiūlė Departamentui 2017 m. lapkričio mėn. baigti rengti Standartizacijos įstatymo naujos redakcijos projektą ir pateikti jį Tarybai bei Ūkio ministerijai. Taip pat posėdžio metu buvo svarstomas klausimas dėl Standartizacijos tarybos sudėties atnaujinimo.

 

Parengė Odeta Sadauskienė

Atgal Spausdinimo versija