Lietuvos Standartizacijos departamentas - Tarptautinis bendradarbiavimas

Spausdinti puslapio vidurį

Tarptautinis bendradarbiavimas

Departamentas atstovauja Lietuvai:

 • ISO (Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje) – narys nuo 2008 m. Narystė ISO suteikia teisę Lietuvos standartizacijos departamentui gauti visus naujus šios organizacijos  dokumentus, iš kurių yra sudaromas standartų fondas. Narystė ISO didina Lietuvos įmonių konkurencingumą bei sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti tarptautinių standartų projektų rengime.
 • IEC (Tarptautinėje elektrotechnikos komisijoje) – asocijuotasis narys nuo 1996 m. Narystė IEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius elektrotechnikos standartus ir be kliūčių įeiti į tarptautinę bei Europos vieningąją rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Užtikrinama nemokama prieiga prie visų IEC darbinių dokumentų ir leidinių tekstų.
 • CEN (Europos standartizacijos komitete) – narys nuo 2004 m. Narystė CEN suteikia galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.
 • CENELEC (Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete) – narys nuo 2003 m. Narystė CENELEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.
 • ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institute) – narys nuo 1996 m. Narystė ETSI sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.

Departamento atstovai Europos standartizacijos organizacijų valdymo organuose:

CEN AG – Rimantas Sanajevas, Ramunė Edita Rukšėnienė

CENELEC AG – Rimantas Sanajevas, Ramunė Edita Rukšėnienė

CEN BT – Vilma Masalskytė, Vytautas Simutis

CENELEC BT – Vilma Masalskytė, Vytautas Simutis

SABE (Institucija, patarianti CEN BT strateginiais aplinkosaugos klausimais) – Nerija Tuzinienė.

Departamentas dalyvauja įgyvendinant pasirašytus tarpvyriausybinius ir tarpinstitucinius susitarimus:

 • Lietuvos standartizacijos departamento ir Moldovos standartizacijos instituto bendradarbiavimo susitarimas dėl standartizacijos (Vilnius, 28-08-2017);
 • Lietuvos standartizacijos departamento ir Ukrainos viešosios įmonės „Ukrainos standartizacijos, sertifikavimo ir kokybės problemų mokslo tyrimų ir mokymo centras“ susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos srityje (Vilnius, 09-10-2015);
 • Lietuvos standartizacijos departamento ir Uzbekistano standartizacijos, metrologijos ir sertifikavimo agentūros susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos srityje (Vilnius, 29-07-2013);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (Vilnius,  02-12-2011);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (Kišiniovas, 29-09-2010);
 • Lietuvos standartizacijos departamento ir Respublikinės mokslinės – gamybinės unitarinės įmonės “Valstybinis Baltarusijos standartizacijos ir sertifikacijos institutas“ susitarimas dėl bendradarbiavimo keičiantis informacija (Vilnius, 04-10-2007);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (Vilnius 2005-12-09);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (Vilnius, 2004-06-01).

Nuo 1999 m. Lietuvos standartizacijos departamentas kartu su Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinių standartizacijos institucijomis dalyvauja Baltijos standartizacijos forume.

 

Atgal Spausdinimo versija