Lietuvos Standartizacijos departamentas - Tarptautinis bendradarbiavimas

Spausdinti puslapio vidurį

Tarptautinis bendradarbiavimas

Departamentas atstovauja Lietuvai:

 • ISO (Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje) – narys nuo 2008 m. Narystė ISO suteikia teisę Lietuvos standartizacijos departamentui gauti visus naujus šios organizacijos  dokumentus, iš kurių yra sudaromas standartų fondas. Narystė ISO didina Lietuvos įmonių konkurencingumą bei sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti tarptautinių standartų projektų rengime.
 • IEC (Tarptautinėje elektrotechnikos komisijoje) – asocijuotasis narys nuo 1996 m. Narystė IEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius elektrotechnikos standartus ir be kliūčių įeiti į tarptautinę bei Europos vieningąją rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Užtikrinama nemokama prieiga prie visų IEC darbinių dokumentų ir leidinių tekstų.
 • CEN (Europos standartizacijos komitete) – narys nuo 2004 m. Narystė CEN suteikia galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.
 • CENELEC (Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete) – narys nuo 2003 m. Narystė CENELEC sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.
 • ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institute) – narys nuo 1996 m. Narystė ETSI sudaro galimybę Lietuvos gamintojams ir paslaugų teikėjams gauti ir taikyti naujausius standartus ir be kliūčių įeiti į Europos vieningąją bei tarptautinę rinkas, didina Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat narystė sudaro galimybę betarpiškai dalyvauti standartų projektų rengime.

Departamento atstovai Europos standartizacijos organizacijų valdymo organuose:

CEN AG – Rimantas Sanajevas, Ramunė Edita Rukšėnienė

CEN BT – Vilma Masalskytė, Vytautas Simutis

CENELEC BT – Vilma Masalskytė, Vytautas Simutis

Departamentas dalyvauja įgyvendinant pasirašytus tarpvyriausybinius ir tarpinstitucinius susitarimus su:

 • Ukrainos VĮ „Ukrainos standartizacijos, sertifikavimo ir kokybės problemų mokslo tyrimų ir mokymo centras“ dėl bendradarbiavimo standartizacijos srityje (2015 m.);
 • Uzbekistano standartizacijos, metrologijos ir sertifikavimo Agentūra dėl bendradarbiavimo standartizacijos srityje (2013 m.);
 • Rusijos Federacijos Vyriausybe dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (2011 m.);
 • Moldovos Respublikos Vyriausybe dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (2010 m.);
 • Ukrainos Ministrų kabinetu dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (2007 m.);
 • Valstybiniu Baltarusijos standartizacijos ir sertifikacijos institutu dėl bendradarbiavimo keičiantis informacija (2007 m.);
 • Baltarusijos Respublikos Vyriausybe dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (2004 m.).

Nuo 1999 m. Lietuvos standartizacijos departamentas kartu su Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinių standartizacijos institucijomis dalyvauja Baltijos standartizacijos forume.

 

Atgal Spausdinimo versija