Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas vienuoliktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas vienuoliktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2018-11-30

Išleistas vienuoliktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: narystę Lietuvai aktualiuose IEC technikos komitetuose, Strateginės patariamosios grupės aplinkos apsaugos klausimais posėdį, bendradarbiavimo su Ukraina plėtojimą, Departamento organizuojamus seminarus. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn