Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Pasirašytas Lietuvos standartizacijos departamento ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos bendradarbiavimo susitarimas

Spausdinti puslapio vidurį

Pasirašytas Lietuvos standartizacijos departamento ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos bendradarbiavimo susitarimas
2017-01-31

Sausio 31 d. Lietuvos standartizacijos departamentas ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija, būdami suinteresuoti skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama plėtoti ir propaguoti standartizaciją Lietuvoje, didinti standartizacijos ir standartų prieinamumą suinteresuotoms šalims.

 

Susitarime tvirtinama, kad abi organizacijos įsipareigoja  keistis informacija bei naujienomis ir, pagal aktualumą, talpinti jas interneto svetainėse; teikti abipuses, kompetenciją atitinkančias konsultacijas; informuoti apie organizuojamus renginius ir sudaryti galimybę organizacijų atstovams juose dalyvauti; analizuoti Lietuvos standartų ir kitų leidinių lietuviškųjų versijų rengimo poreikį, teikti siūlymus Lietuvos standartų programai.


 

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas (dešinėje) ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos prezidentas Ernestas Ivanauskas.

Atgal Spausdinimo versija