Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Lietuvos standartizacijos departamento veikla atitinka visus Europos standartizacijos organizacijų narystės kriterijus – veikla įvertinta „Labai gerai“

Spausdinti puslapio vidurį

Lietuvos standartizacijos departamento veikla atitinka visus Europos standartizacijos organizacijų narystės kriterijus – veikla įvertinta „Labai gerai“
2018-05-02

Nuo 2012 m. Europos standartizacijos organizacija (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) turi įdiegtą savanorišką vertinimo sistemą dėl narystės kriterijų, kuriuos turi atitikti nacionaliniai nariai, siekiantys išlaikyti narystę CEN ir CENELEC. Vertinimo sistema skatina narius keistis gerosiomis praktikomis ir jas taikyti.

Pagal minėtą vertinimo sistemą CEN ir CENELEC narės ne rečiau kaip kas trejus metus turi atlikti į(si)vertinimą. Narių veikla turi atitikti šiuos kriterijus: skaidrumo, atvirumo ir rengimo masto, nešališkumo ir sutarimo, veiksmingumo ir aktualumo, darnos, perspektyvumo ir stabilumo.

2017 m. Lietuvos standartizacijos departamente atliktas 3-asis į(si)vertinimas. Kartu persertifikuota ir kokybės vadybos sistema. 2017 m. lapkričio mėn. sertifikavimo įstaiga DNV-GL persertifikavo Lietuvos standartizacijos departamento kokybės vadybos sistemą, o vidaus auditorių grupė atliko į(si)vertinimą ir parengė galutinę ataskaitą CEN-CENELEC Narystės ryšių ir priežiūros komitetui (angl. Membership Relations & Monitoring Committee) (toliau – MRMC).

2018 m. kovo 28 d. MRMC patvirtino pirmininko Dave Dossett galutinę ataskaitą dėl Lietuvos standartizacijos departamento veiklos atitikimo CEN/CENELEC narystei keliamiems reikalavimams.  Ataskaitoje Departamento veikla įvertinta „Labai gerai“. Sprendime pažymima, kad įstaigos veikloje nenustatyta neatitikčių CEN/CENELEC narystės kriterijams. Po 2014 m. vertinimo ir jame pateiktų rekomendacijų, Departamente atlikta daug veiklos tobulinimo darbų, įgyvendinta 11 korekcinių veiksmų, įgyvendintos 5 rekomendacijos.

 

Parengė Irena Juškienė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn