Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Tarptautiniai asmeninių apsaugos ir medicinos prietaisų standartai – NEMOKAMAI

Svarbus pranešimas!

Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) ir Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC), siekdamos paremti visuotines pastangas COVID-19 krizei įveikti, nutarė išplėsti sąrašą ISO ir IEC standartų, kurie susiję su asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei būtiniausiais medicinos prietaisais ir kuriuos nacionalinės standartizacijos institucijos gali pateikti savo klientams nemokamai.

Pažymėtina, kad prie ISO standartų ir IEC standartų sukurtos specialios nuorodos, kurias paspaudus suinteresuotosios šalys nukreipiamos į nemokamai pateikiamus asmeninių apsaugos ir medicinos prietaisų standartus.

Plačiau
Trumpėja Europos standartų rengimo procesas

Nuo balandžio 1 d. Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) standartus pradeda rengti, taikydami lankstų standartų rengimo modelį.

Pastaruoju laikotarpiu CEN/CENELEC standartų projektai buvo rengiami pagal standarto projekto rengimo modelį, kai kiekvienam standarto projekto rengimo etapui buvo skirtas fiksuotas laiko tarpas, kuris užtrukdavo net iki 9 mėnesių ir kurio nesilaikyti nebuvo galima.

Pradėtu taikyti lanksčiu standartų projektų rengimo modeliu siekiama užtikrinti, kad Europos standartai būtų parengti per kuo trumpesnį laikotarpį, juos rengiant daugiau atsakomybės ir lankstumo suteikiama už standartų rengimą atsakingiems technikos komitetams, sudarant jiems galimybę savarankiškai planuoti ir organizuoti standartų projektų rengimo eigą. Tai leistų maksimaliai sumažinti laiko sąnaudas standartams rengti.  

Daugiau informacijos apie lankstų standartų rengimo procesą galite rasti adresu https://www.cen.eu/news/events/Documents/20200128_Flex_process_Principles_Operational_aspects.pdf.

 

Plačiau
Išleistas penktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

2020 m. kovo 31 d. išleistas penktasis Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie išleistus originaliuosius Lietuvos standartus, apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, apie peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, peržiūrimus Europos bei tarptautinius standartus, prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Archyvas