Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Sudarytas technikos komitetas Rizikos valdymas

Spausdinti puslapio vidurį

Sudarytas technikos komitetas Rizikos valdymas
2017-02-03

2017 m. vasario 1 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko sudaromasis naujo technikos komiteto Rizikos valdymas susirinkimas. Susirinkime sveikinimo žodį taręs Departamento direktorius Rimantas Sanajevas, pabrėždamas technikos komitetų reikšmę ir svarbą Lietuvos standartizacijai ir visai ekonomikai, pasidžiaugė profesionalų iniciatyva, kuri tapo impulsu naujo technikos komiteto Rizikos valdymas sudarymui. R. Sanajevas pažymėjo, kad šiuolaikiniame pasaulyje susiduriama su įvairaus pobūdžio rizikomis – versle, vadyboje, susiduriama ir su korupcijos rizika, tačiau standartas gali padėti šią riziką sumažinti.

Sudaromajame technikos komiteto susirinkime dalyvavo UAB „Lotusa“, „Danske Bank“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Bureau Veritas Lit“, AB „Swedbank“ ir Rizikos valdymo profesionalų asociacijos atstovai. Naujai sudaryto technikos komiteto veiklos sritis – rizikos valdymo, įskaitant terminus, principus ir rizikos vertinimo metodų, geriausių praktikų, standartizavimas. Šio technikos komiteto atitiktinis technikos komitetas yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetas ISO/TC 262 Risk management. LST TK 89 Rizikos valdymas dalyvaus ISO/TC 262 veikloje tikrojo nario teisėmis, teikiant pasiūlymus dėl standartų projektų ir dalyvaujant balsavimo procedūrose. Be to, kiekvienam nariui bus prieinama naujausia informacija apie ISO rengiamus šios srities standartų projektus.

Lietuvos standartizacijos departamentas visas suinteresuotąsias šalis – įmones, mokslo ir vyriausybės institucijas, visuomenines organizacijas bei kitas įstaigas, kurioms rūpi rizikos vertinimo ir valdymo klausimai, – kviečia įsitraukti į standartizaciją ir tapti LST TK 89 Rizikos valdymas nariais, įgalioti savo atstovus dalyvauti komiteto darbe teikiant kvalifikuotus, kompetentingus pasiūlymus bei pastabas.

 

Parengė Mindaugas Balčiauskas

(išsamesnė informacija: Marijana Simutienė, el. p. Marijana.Simutiene@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1131)

Atgal Spausdinimo versija