Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas devintasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas devintasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2019-09-30

Išleistas devintasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: spalio 14 d. minimą Pasaulinę standartizacijos dieną, Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, susitikimus su verslo atstovais, CEN TK susirinkimą Vilniuje, CEN/SABE renginius, išleistą standarto nacionalinį priedą Brailio rašto ženklų suderinamumui su lietuvių kalba, taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius bei nacionalinį priedą, išverstus į lietuvių kalbą standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus originaliuosius, Europos ir tarptautinius standartus, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Biuletenyje pateikiama aktuali informacija standarto LST EN ISO/IEC 27001:2017 naudotojams.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn