Lietuvos Standartizacijos departamentas - Veiklos kryptys

Spausdinti puslapio vidurį

Veiklos kryptys

1. Vykdo, tobulina ir plėtoja standartizaciją Lietuvos Respublikoje.

2. Atstovaudama nacionalinės ekonomikos interesams, dalyvauja tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje.

3. Teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos techninius reglamentus, standartus ir atitikties įvertinimo procedūras Vyriausybės nustatyta tvarka.

4. Teikia nacionalinės standartizacijos institucijos nuostatuose nustatytas paslaugas visuomenei, vykdo informacinę bei agitacinę veiklą, įtraukdama į aktyvų dalyvavimą standartizacijoje suinteresuotas šalis.

 

Atgal Spausdinimo versija