Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų standartizacijos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Standartų skyrius darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

Šiuo metu siūlymų nėra.

 

Siūlymai sudaryti Europos bei tarptautinių standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS STANDARTIZACIJOS TEMOS OCCUPATION HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

Didžiosios Britanijos Standartizacijos institucija (British Standards Institution) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam Sekretoriatui (Central Secretariat) dėl naujos standartizacijos temos Occupation health and safety management, kuri apimtų standartizaciją profesinės sveikatos ir darbų saugos (PS ir DS) srityje, kas įgalintų organizaciją kontroliuoti savo PS ir DS rizikas bei pagerinti darbuotojų profesinę sveikatą bei darbų saugą.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos Occupation health and safety management prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el.p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų vasario 15 dienos.


PASIŪLYMAS DĖL NAUJO ISO PROJEKTO KOMITETO PSYCHOLOGICAL HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE SUDARYMO

Kanados standartizacijos asocijacija (Canadian Standards Association (CSA Group) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam Sekretoriatui (Central Secretariat) dėl naujo ISO projekto komiteto Psychological health and safety in the workplace sudarymo, kuris parengs naują standartą.

Naujo standarto turinys

Pasiūlytas standartas nustatys ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements standarto taikymo tvarką atsižvelgiant į psichologinės sveikatos ir darbų saugos rizikas susiejant jas su PS ir DS vadybos sistema. ISO 45001 atkreipia dėmesį į psichologinės sveikatos vadybos būtinumą darbo vietoje ir darbų saugą (psichologines rizikas):

  • ·         Organizacija yra atsakinga už savo darbuotojų ir kitų žmonių, vykdančių organizacijos pavestus darbus, sveikatą ir saugumą, įskaitant fizinės ir psichinė sveikatos gerinimą.
  • ·         Susižeidimai ar bloga sveikata apibrėžiama kaip kenksmingas efektas fizinės protinės ar pažintinės asmens savybės.
  • ·         Darbo vietos rizikas sudaro psichologinės ir psichosociologinės rizikos taip pat psichiniai, cheminiai, biologiniai, mechaniniai, elektros ir kinetiniai pavojai.
  • ·         Darbo organizavimo ir socialiniai faktoriai, tokie kaip darbo viršvalandžiai, prastas vadovavimas ir bloga organizacijos vidaus kultūra, bloga komunikacija, perdėtas gamybos  spaudimas, bauginimas ir priekabiavimas turi potencialą negatyviai veikti darbuotojų psichologinę sveikatą ir saugumą.   

Šiam standartui parengti Kanados standartizacijos asocijacija siūlo sudaryti Projekto komitetą Psychological health and safety in the workplace.

 Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos ir naujo ISO projekto komiteto  Psychological health and safety in the workplace sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el.p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų vasario 15 dienos.

Atgal Spausdinimo versija