Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų standartizacijos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Standartų skyrius darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

Šiuo metu siūlymų nėra


Siūlymai rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus

Pasiūlymas dėl CEN technikos komiteto Online gambling (services) (Internetinių lošimų paslaugos) sudarymo

Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) ir Nyderlandų standartizacijos komitetas (NEN) atitinkamai pateikė pasiūlymus Europos standartizacijos ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetų Valdymo centrui (CCMC) sudaryti naujus technikos komitetus Reporting in support of online gambling supervision (Ataskaitos internetinių lošimų priežiūrai palaikyti) ir Online gambling (services) (Internetinių lošimų paslaugos)

Išanalizavęs pasiūlymus, CCMC siūlo sudaryti vieną naują technikos komitetą. Siūloma komiteto veiklos sritis:

- internetinių lošimų paslaugų operatorių ir tiekėjų teikiamų ataskaitų, skirtų jų veiklos priežiūrai, pagrindinių elementų standartizavimas;

- teikiamų internetinių lošimų paslaugų reikalavimų, susijusių su sukčiavimo prevencija ir lošimo pasiūlymų įvertinimu, standartizavimas.

Internetiniai lošimai Europos Sąjungoje yra sparčiai auganti paslaugų sritis. Numatoma, kad metinės pajamos ES internetinių lošimų sektoriuje 2020 metais sudarys 22,5 mlrd. eurų. Kadangi teisės aktai ES mastu nereguliuoja internetinių lošimų paslaugų, šalys narės rengia savo teisės aktus, skirtus internetinių lošimų priežiūrai. Naujai sudaryto CEN technikos komiteto tikslas būtų rengti internetinių lošimų paslaugoms keliamus reikalavimus nustatančius standartus, kurie veiksmingai papildytų nacionalinius teisės aktus ir padėtų sukurti saugią lošimų aplinką vartotojams visoje ES.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto sudarymą, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis CEN technikos komiteto sudarymo klausimu prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 270 9348 iki 2017 metų birželio 15 dienos.

 AFNOR ir NEN pasiūlymai

Atgal Spausdinimo versija