Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALIOJO LIETUVOS STANDARTO KERAMINIŲ MŪRO GAMINIŲ ATSPARUMO ŠALČIUI NUSTATYMAS PROJEKTĄ

LST TK 23 Keraminės plytelės, mūras ir gamtinis akmuo  priėmė nutarimą pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1985:2006 Keraminių mūro gaminių atsparumo šalčiui nustatymas parengiant naują standarto leidimą.

Šiame Lietuvos standarte būtų nustatyti keraminių mūro gaminių, kurie pagal gamintojo deklaraciją tinka naudoti neardančioje (F.0), vidutiniškai ardančioje (F.1) arba stipriai ardančioje (F.2) aplinkoje, tūrinis ir vienpusis atsparumo šalčiui nustatymo metodai.

Registruoti vartotojai apklausos metu su siūlymu dėl naujos darbo temos gali susipažinti (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362; 8 659 93 226.

Suinteresuotąsias šalis pastabas dėl siūlymo rengti originaliojo Lietuvos standarto PrLST 1985 Keraminių mūro gaminių atsparumo šalčiui nustatymas projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Valteriui Mūžui, el.p. valteris.muzas@lsd.lt iki 2019 m. gegužės 3 dienos

_____________________________________________________________________________________

SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALIOJO LIETUVOS STANDARTO AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTBETONIS IR JO MIŠINIAI. BITUMO BANDYMAS. BITUMO SUKIBIMO SU MINERALINĖMIS MEDŽIAGOMIS NUSTATYMAS PROJEKTĄ

LST TK 12 Automobilių keliai komiteto sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1362.23:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Bitumo sukibimo su mineralinėmis medžiagomis nustatymas parengiant naujos redakcijos originaliojo Lietuvos standarto projektą PrLST 1362.23 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Bitumo sukibimo su mineralinėmis medžiagomis nustatymas.

Šis sukibimo nustatymo būdas leidžia nustatyti nesutankinto bitumo ir mineralinės medžiagos mišinio adhezijos sumažėjimą po virimo vandenyje. Bitumo sukibimo su mineralinėmis medžiagomis nustatymo bandymas atliekamas adhezinio priedo kiekiui nustatyti, projektuojant reikalaujamų savybių asfalto mišinius arba bituminio rišiklio ir mineralinės medžiagos suderinamumą.

Pastabas dėl pasiūlymo rengti originaliojo Lietuvos standarto projektą PrLST 1362.23 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Bitumo sukibimo su mineralinėmis medžiagomis nustatymas prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevičius@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 135, iki 2019 m balandžio 29 d.


SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALIOJO LIETUVOS STANDARTO AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTBETONIS IR JO MIŠINIAI. BITUMO BANDYMAS. TĄSUMO BANDYMAS PROJEKTĄ

LST TK 12 Automobilių keliai komiteto sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1362.7:1995 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Tąsumo bandymas parengiant naujos redakcijos originaliojo Lietuvos standarto projektą PrLST 1362.7. Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Tąsumo bandymas.

Šis bandymas vaizdžiai parodo optimalias bitumo reologines savybes, plastiškumą ar atsparumą deformacijoms, ypač po atsparumo kietėjimui bandymo. Šis bandymas atliekamas duktilometre, kurį turi daugelis laboratorijų, todėl šis bandymas gali būti taikomas bitumo kokybei tikrinti.

Pastabas dėl pasiūlymo rengti originaliojo Lietuvos standarto projektą PrLST 1362.7 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Bitumo bandymas. Tąsumo bandymas prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevičius@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 135, iki 2019 m. balandžio 29 d.


SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALŲJĮ LIETUVOS STANDARTO KELIAMS NAUDOJAMI UŽPILDAI. BANDYMO METODAI. ORGANINIŲ PRIEMAIŠŲ NUSTATYMAS PROJEKTĄ

LST TK 12 Automobilių keliai komiteto sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų nustatymas parengiant naujos redakcijos originalųjį Lietuvos standarto projektą

PrLST 1361-12 Keliams naudojami užpildai. Bandymo metodai. Organinių priemaišų nustatymas.

Šiame Lietuvos standarto projekte būtų nurodyti metodai gamtinių užpildų (akmens skaldos, žvyro, smėlio ir jų mišinių, mikroužpildo) užteršimui organinėmis priemaišomis nustatyti.

Standarte aprašyti bandymo metodai yra pagrindiniai ir taikomi vykdant gaminamų gamtinių užpildų vidinę gamybos kontrolę. Taip pat, šis standartas taikomas atliekant bandymus arba auditus, kurių metu siekiama įsitikinti produkto kokybe.

Rengiant standarto projektą bus atsižvelgiama į standartą LST EN 1744-1:2009+A1:2013 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė.

Pastabas dėl pasiūlymo rengti originalųjį Lietuvos standarto projektą PrLST 1361-12 Keliams naudojami užpildai. Bandymo metodai. Organinių priemaišų nustatymas prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevičius@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 135, iki 2019 m balandžio 19 d.


 

SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALŲJĮ LIETUVOS STANDARTO AUTOMOBILIŲ KELIŲ GRUNTAI. BANDYMO METODAI. VANDENS KIEKIO NUSTATYMAS  PROJEKTĄ

 LST TK 12 Automobilių keliai komiteto sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas parengiant naujos redakcijos originalųjį Lietuvos standarto projektą PrLST 1360-3 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas.

Šiame Lietuvos standarto projekte būtų nurodyti metodai vandens kiekiui grunte nustatyti, tiriant gruntus kelių ir kitų eismo zonų statybai.

Taip pat rengiant standarto projektą bus atsižvelgiama į kitus automobilių kelių gruntų serijos standartus. Nuoroda į šį standartą yra pateikiama Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17, standarte LST 1360-2: 2015 ir kituose Lietuvos standartuose bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose normatyviniuose techniniuose dokumentuose.

Pastabas dėl pasiūlymo rengti originalųjį Lietuvos standarto projektą PrLST 1361-10 Keliams naudojami užpildai. Bandymo metodai. Užpildų atsparumo smūgiams nustatymas prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevičius@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 135, iki 2019 m balandžio 19 d.


SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALŲJĮ LIETUVOS STANDARTĄ SURENKAMŲJŲ BETONINIŲ GAMINIŲ PAVIRŠIŲ CHARAKTERISTIKOS IR JŲ VERTINIMAS

Statybos industrijos asociacija pateikė siūlymą rengti originalųjį Lietuvos standartą Surenkamųjų betoninių gaminių paviršių charakteristikos ir jų vertinimas.

Šis standartas būtų taikomas surenkamųjų (armuotų ir nearmuotų bei iš anksto įtemptai armuotų) betoninių gaminių paviršiaus charakteristikoms įvertinti pagal struktūrą, tekstūrą ir spalvą. Šiame standarte būtų pateikiami surenkamųjų betono gaminių paviršių tipai ir jų apdirbimo būdai, paviršių charakteristikos bei jų vertinimo būdai. Nurodomi betono gaminių, gaminamų iš lengvojo, sunkiojo ir normaliojo betono, reikalavimai paviršiams.

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 19 Betonas ir gelžbetonis  pritarė šio standarto rengimui.

Registruoti vartotojai apklausos metu su šiuo projektu gali susipažinti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362; 8 659 93 226.

Suinteresuotąsias šalis pastabas dėl siūlymo rengti originalųjį Lietuvos standartą Surenkamųjų betoninių gaminių paviršių charakteristikos ir jų vertinimas prašome teikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Valteriui Mūžui, el.p. valteris.muzas@lsd.lt iki 2019 metų balandžio 19 dienos.


 

SIŪLYMAS RENGTI ORIGINALŲJĮ LIETUVOS STANDARTO KELIAMS NAUDOJAMI UŽPILDAI. BANDYMO METODAI. UŽPILDŲ ATSPARUMO SMŪGIAMS NUSTATYMAS PROJEKTĄ

 LST TK 12 Automobilių keliai komiteto sprendimu pasiūlyta pertvarkyti originalųjį Lietuvos standartą LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams nustatymas parengiant naujos redakcijos originalųjį Lietuvos standarto projektą PrLST 1361-10 Keliams naudojami užpildai. Bandymo metodai. Užpildų atsparumo smūgiams nustatymas.

Šiame Lietuvos standarto projekte būtų nurodyti metodai užpildų, naudojamų kelių ir kitų eismo zonų statyboje, atsparumui smūgiams nustatyti.

PrLST 1361-10 Keliams naudojami užpildai. Bandymo metodai. Užpildų atsparumo smūgiams nustatymas, bus rengiamas atsižvelgiant į standartą DIN 52115-2:2014-02 Prüfverfahren für Gesteinskörnungen - Teil 2: Schlagversuch an gebrochenen Gesteinskörnungen größer 32 mm (Test methods for aggregates - Part 2: Impact test on crushed and broken aggregates larger than 32 mm) ir pritaikant nacionaliniams poreikiams.

Taip pat rengiant standarto projektą bus atsižvelgiama į kitus automobilių kelių gruntų serijos standartus. Nuoroda į šį standartą yra pateikiama Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 07 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse ĮT SBR 07 ir kituose Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose normatyviniuose techniniuose dokumentuose

Pastabas dėl pasiūlymo rengti originalųjį Lietuvos standarto PrLST 1361-10 Keliams naudojami užpildai. Bandymo metodai. Užpildų atsparumo smūgiams nustatymas projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevičius@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 135, iki 2019 m balandžio 19 d.

 

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

 

PASIŪLYMAS DĖL NAUJO ISO TECHNIKOS KOMITETO SUSTAINABLE PROCESSES FOR WOOD AND WOOD-BASED PRODUCTS SUDARYMO

 

Brazilijos techninių standartų asociacija (ABNT) tarptautinei standartizacijos organizacijai (ISO) pateikė pasiūlymą dėl naujo technikos komiteto Sustainable processes for wood and wood-based products sudarymo.

Naujas technikos komitetas vykdytų šių sričių standartizaciją:

- medienos ir jos gaminių pramonės, įtraukiant tvarumo ir atsinaujinimo aspektus;

 - saugojimo grandinės;

- medienos gabenimo stebėjimų ir matavimų visą tiekimo grandinę nuo biomasės auginimo iki medienos ir jos gaminių gamybos.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

 Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujojo ISO technikos komiteto Sustainable processes for wood and wood-based products sudarymo prašome pateikti iki 2019 m. liepos 26 d. Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt

Atgal Spausdinimo versija