Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

  Šiuo metu pasiūlymų nėra.

Siūlymai rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS ISO DARBO TEMOS

Tarptautinės standartizacijos organizacijos vartotojų politikos komitetas (COPOLCO) pateikė pasiūlymą dėl naujos darbo temos Vartotojų incidentų tyrimo gairės (Consumer incident investigation guideline).

Naujuoju pasiūlymu COPOLCO siekia prisidėti prie vartotojų saugumo užtikrinimo numatant priemones incidentų pasikartojimo prevencijai.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujojo COPOLCO pasiūlymo prašome pateikti iki 2020 m. balandžio 22 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

Šiuo metu pasiūlymų nėra.

Atgal Spausdinimo versija