Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Technikos komiteto ISO/TC 304 „Healthcare Organization Management“ („Sveikatos organizacijos valdymas“) darbo grupių posėdžiai

Spausdinti puslapio vidurį

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Technikos komiteto ISO/TC 304 „Healthcare Organization Management“ („Sveikatos organizacijos valdymas“) darbo grupių posėdžiai
2018-05-21

2018 m. gegužės 21–23 d. Vilniuje vyksta Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Technikos komiteto ISO/TC 304 „Healthcare Organization Management“ („Sveikatos organizacijos valdymas“) darbo grupių posėdžiai.

2018 m. gegužės 22 d. su ISO/TC 304 pirmininku Dr. Ron McKinley, kuris yra ir ISO/TC 260 „Human Resource Management“ primininkas, susitiks Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto LST TK 90 „Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas“ pirmininkė Rusnė Juozapaitienė ir šio komiteto nariai.

Susitikimo metu planuojama apsvarstyti:

  1. 2018 m. gegužės 14–17 d. Paryžiuje vykusio ISO/TC 260 ekspertų susitikimo rezultatus;
  2. Plenarinio ISO/TC 260 susitikimo, kuris vyks Atlantoje (JAV) 2018 m. rugsėjo mėn., klausimus;

Galimybę LST TK 90 aktyviau įsitraukti į ISO/TC 260 veiklą.

Atgal Spausdinimo versija