Lietuvos Standartizacijos departamentas - Kokybės politika

Spausdinti puslapio vidurį

Kokybės politika

VIZIJA

Būti matoma, žinoma, atpažįstama, visuomenei naudinga Nacionaline standartizacijos institucija.

MISIJA

 Plėtojant nacionalinę standartizaciją skatinti ekonomikos augimą, inovacijas ir ūkio konkurencingumą.

VERTYBĖS

Skaidrumas, viešumas, bendras sutarimas, profesionalumas.

PRINCIPAI IR TIKSLAI

1. Visų suinteresuotų šalių savanoriškas ir lygiomis teisėmis dalyvavimas standartizacijoje.

2. Skaidrios Lietuvos standartų programos sudarymas pagal šalies ekonomikos bei visuomenės poreikius ir jos įgyvendinimas.

3. Nacionalinių standartizacijos interesų atstovavimas Europos ir tarptautinėse standartizacijos organizacijose.

4. Nuolatinis standartizacijos bendruomenės (Lietuvos standartizacijos departamento, Technikos komitetų narių) profesinis tobulėjimas.

5. Kokybės atsekamumo užtikrinimas visuose nacionalinės standartizacijos etapuose.

6. Lietuvos standartizacijos departamentas įsipareigoja atitikti taikomus reikalavimus bei nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.

Atnaujinta 2018-09-04

 

Atgal Spausdinimo versija