Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Svarbus žingsnis standartizuojant dronus

Spausdinti puslapio vidurį

Svarbus žingsnis standartizuojant dronus
2019-01-18

2019 m. sausio 21 d. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) baigs viešąją konsultaciją su nepilotuojamų orlaivių (dronų) specialistais, akademine bendruomene, verslo atstovais ir visuomene dėl parengtų keturių tarptautinių standartų, skirtų nevaldomųjų aparatų naudojimui, projektų:

- ISO/CD 21384-1 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 1 dalis. Bendroji specifikacija;

- ISO/CD 21384-2 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 2 dalis. Gaminio sistemos;

- ISO/CD 21384-3 Nepilotuojamų orlaivių sistemos. 3 dalis. Veikimo procedūros;

- ISO/CD 21895 Nepilotuojamų orlaivių sistemų kategorijos ir klasifikavimas.

Standartus tikimasi išleisti 2019 m. Šiuos projektus rengusios ISO darbo grupės vadovo Robert Garbett teigimu, minėtieji standartai neabejotinai padidins pasitikėjimą ir saugumą ne tik šia dinamiška pramonės šaka, bet ir naudotojų pasitikėjimą.

Šių standartų rengimas – pirmas svarbus žingsnis standartizuojant pasaulinę dronų pramonę, apimančią antžeminių, povandeninių ir oro dronų gamybą bei naudojimą. Pirmieji dronų standartų projektai ypač svarbūs visuomenei ir valdžios įstaigoms, kadangi juose nustatyti dronų veikimo, saugos ir bendrieji jų etiško naudojimo reikalavimai, padėsiantys formuoti teisinio reguliavimo priemones.

Plačiau skaitykite https://www.uasvision.com/2018/11/22/iso-publishes-draft-standards-for-drone-operations/

(Parengta pagal UAS Vision pranešimą spaudai)

Be to, ISO dar 2016 m. išleido techninę specifikaciją ISO/TS 15066:2016, kuri nustato pramoninių robotų sąveikavimo saugos reikalavimus. Šis dokumentas, kartu su naujai planuojamais išleisti standartais, skirtas naujoms technologijoms ir inovacijoms. Jis, kaip galingas valdymo mechanizmas, gali būti aktualus ir Lietuvai, siekiančiai įgyvendinti Pramonės 4.0 tikslus.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn