Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Lietuvos standartizacijos departamento veikla atitinka visus Europos standartizacijos organizacijų narystės kriterijus – veikla įvertinta „Labai gerai“

Nuo 2012 m. Europos standartizacijos organizacija (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) turi įdiegtą savanorišką vertinimo sistemą dėl narystės kriterijų, kuriuos turi atitikti nacionaliniai nariai, siekiantys išlaikyti narystę CEN ir CENELEC. Vertinimo sistema skatina narius keistis gerosiomis praktikomis ir jas taikyti.

Plačiau
Išleistas ketvirtasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas ketvirtasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiamos standartizacijos aktualijos: Lietuvos standartizacijos departamento 28-ųjų veiklos metinių minėjimas, pateikiama informacija apie išleistą tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų standarto lietuviškąją versiją. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų antraštes, negaliojančius ir skelbiamus neteksiančiais galios Lietuvos standartus, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Archyvas