Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas penktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas penktasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiamos standartizacijos aktualijos: Lietuvos standartizacijos departamento dalyvavimas aplinkosaugos projekte, Tarptautinės standartizacijos organizacijos Technikos komiteto posėdis Vilniuje, sudarytas naujas Technikos komitetas (LST TK 91), seminarai tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų standarto taikymo klausimais. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų antraštes, negaliojančius ir skelbiamus neteksiančiais galios Lietuvos standartus, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Archyvas