Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Europos standartizacijos organizacijų strateginiai tikslai iki 2020 metų

Spausdinti puslapio vidurį

Europos standartizacijos organizacijų strateginiai tikslai iki 2020 metų
2018-07-25

 2018 m. birželio 21 d. Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinėje asamblėjoje patvirtintas veiksmų planas, skirtas strateginiams tikslams iki 2020 m. pasiekti.

 Šis veiksmų planas bus pagrindinis dokumentas, kuris standartizacijos srityje padės įgyvendinti strateginius tikslus iki 2020 m. ir stebėti pažangą. Jame yra išskirti prioritetai, atsakingi organai, labai aiškiai priskirta atsakomybė ir atskaitomybė Europos bei nacionaliniu lygmeniu. Generalinėje asamblėjoje nacionalinės standartizacijos institucijos buvo paragintos įtraukti į savo nacionalines strategijas šio plano priemones ir pagal galimybes skirti finansavimą joms įgyvendinti.

 Susipažinti su dokumentu galima čia.

 Išsamesnę informaciją teikia Ramunė Rukšėnienė, tel. (8 5) 270 9361, el. p. ramune.rukseniene@lsd.lt

 

Atgal Spausdinimo versija