Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Parengta Atmintinė įgaliotiesiems atstovams, dalyvaujantiems Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veikloje

Spausdinti puslapio vidurį

Parengta Atmintinė įgaliotiesiems atstovams, dalyvaujantiems Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veikloje
2020-06-18

Išleista Atmintinė įgaliotiesiems atstovams, dalyvaujantiems Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veikloje, kurioje pateikta įgaliotojo atstovo dalyvavimo Technikos komitete tikslas, vykdomos funkcijos, teisės, pareigos. Taip pat Atmintinėje glaustai pateikta informacija, kaip balsuoti dėl standartų ir kitų leidinių projektų Elektroniniame komitete (LIVELINK). Be to, joje nurodyta, kokiais dokumentais įgaliotasis atstovas vadovaujasi, dalyvaudamas technikos komiteto veikloje.

Atmintinę galite rasti Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje adresu: /index.php?1614468411

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn