Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas antrasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas antrasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2018-03-01

Išleistas antrasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiamos standartizacijos aktualijos – metinis LST TK pirmininkų susirinkimas, įteiktos padėkos už nuopelnus nacionalinei standartizacijai. Taip pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išleistus LST Vadovus, kurie pakeitė ligi šiol galiojusius LST pamatinius standartus, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų antraštes, negaliojančius ir siūlomus skelbti neteksiančiais galios Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, kita informacija.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galite čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galite elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais kreipkitės tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Atgal Spausdinimo versija