Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas devintasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas devintasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2018-09-28

Išleistas devintasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: Pasaulinės standartų dienos minėjimą, Europos aplinkosaugos organizacijų asociacijos (ECOS) atstovės vizitą Departamente. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus Europos ir originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Be to, šiame biuletenyje paskelbta informacija apie paliekamą galioti originalųjį Lietuvos standartą LST 1512.2:1998 Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros įtempimo nustatymas matuojant savitųjų virpesių dažnį ir apie Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai redakcijos lietuvių kalba atitaisymą.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn