Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Asmenų informavimas ir konsultavimas

Paslaugos aprašymas 1) Teikiame bendro pobūdžio informaciją.
2) Teikiame bibliografinę ir faktinę informaciją apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, darniuosius standartus, netekusius galios arba numatomus skelbti neteksiančiais galios Lietuvos standartus ir kitus leidinius raštu, elektroniniu paštu bei telefonu.
3) Teikiame informacija dėl dalyvavimo technikos komitetų (LST TK) ir laikinųjų darbo grupių (LDG) veikloje, naujų LST TK, LDG sudarymo, Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektų rengimo.
4) Teikiame informaciją pagal Lietuvos valstybės institucijų ir ūkio subjektų užklausas apie Lietuvos Respublikoje ir PPO narėse galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras, pastarąją informaciją gavus iš PPO narių atitinkamų užklausų tarnybų. Užklausos gali būti pateikiamos raštu, elektroniniu paštu bei telefonu.
5) Teikiame informaciją apie ES valstybių narių parengtus techninių reglamentų projektus. Skelbiame informaciją apie ES valstybių narių parengtus techninių reglamentų projektus departamento interneto svetainėje adresu www.lsd.lt.
Paslaugos kategorija Informacijos teikimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Bendrųjų reikalų skyrius
Paslaugos vadovas Stanislava Vaitkevičienė
Paslaugos vykdytojas Odeta Sadauskienė
Informacija Odeta Sadauskienė tel.: (8~5) 270 9360, mob. tel. 8 659 67 311, el. paštas: odeta.sadauskiene@lsd.lt