Lietuvos Standartizacijos departamentas - PPO narių pranešimai

Spausdinti puslapio vidurį

PPO narių pranešimai

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos techninių reglamentų projektus PPO sekretoriatui

Valstybės institucija, parengusi techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą, užpildo nustatytos formos pranešimą (Adobe Reader (108.9 kb)) (Ms Word (61.0 kb)), kurį kartu su šio dokumento projekto tekstu pateikia Lietuvos standartizacijos departamentui adresu enquiry@lsd.lt

PPO narių pranešimai

PPO narių pranešimai apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus skelbiami čia (Adobe Reader).

2017 metų PPO narių pranešimai apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus (Adobe Reader (2.1 Mb)).

Norinčius gauti visą PPO narių parengto techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projekto tekstą prašome kreiptis į Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybą (WTO/TBT Enquiry point) elektroniniu paštu enquiry@lsd.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 234 8396.

Valstybės institucijos, suinteresuoti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, taip pat įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, gali pateikti pastabas dėl skelbiamų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybai (WTO/TBT Enquiry point) elektroniniu paštu enquiry@lsd.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 234 8396.

Pastabų pateikimo terminai:

- jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nenurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas prašom pateikti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo paskelbimo datos;

- jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas prašom pateikti ne vėliau kaip likus 15 dienų iki šios datos.

Į vėliau gautas pastabas nebus atsižvelgta.

Pastabos yra pateikiamos anglų k. 

Atgal Spausdinimo versija