Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Trumpėja Europos standartų rengimo procesas

Spausdinti puslapio vidurį

Trumpėja Europos standartų rengimo procesas
2020-04-03

Nuo balandžio 1 d. Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) standartus pradeda rengti, taikydami lankstų standartų rengimo modelį.

Pastaruoju laikotarpiu CEN/CENELEC standartų projektai buvo rengiami pagal standarto projekto rengimo modelį, kai kiekvienam standarto projekto rengimo etapui buvo skirtas fiksuotas laiko tarpas, kuris užtrukdavo net iki 9 mėnesių ir kurio nesilaikyti nebuvo galima.

Pradėtu taikyti lanksčiu standartų projektų rengimo modeliu siekiama užtikrinti, kad Europos standartai būtų parengti per kuo trumpesnį laikotarpį, juos rengiant daugiau atsakomybės ir lankstumo suteikiama už standartų rengimą atsakingiems technikos komitetams, sudarant jiems galimybę savarankiškai planuoti ir organizuoti standartų projektų rengimo eigą. Tai leistų maksimaliai sumažinti laiko sąnaudas standartams rengti.  

Daugiau informacijos apie lankstų standartų rengimo procesą galite rasti adresu https://www.cen.eu/news/events/Documents/20200128_Flex_process_Principles_Operational_aspects.pdf.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn