Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

LDG 2 Projektų vadyba
LDG 4 Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai
LDG 5 Teismo ekspertizės procesai
TK 1 Elektronika
TK 11 Fermentacijos produktai
TK 12 Automobilių keliai
TK 13 Žemės ūkio technika
TK 14 Projektavimo sistema
TK 15 Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai
TK 17 Mediena
TK 18 Telekomunikacijos
TK 19 Betonas ir gelžbetonis
TK 2 Pienas ir pieno produktai
TK 20 Žaislai, vaikų naudojami daiktai bei sporto ir aktyvaus poilsio įranga
TK 21 Tekstilė
TK 22 Priešgaisrinė sauga
TK 23 Keraminės plytelės, mūras ir gamtinis akmuo
TK 24 Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas
TK 25 Rišamosios medžiagos, gipsas ir gipso gaminiai
TK 26 Termoizoliacinės medžiagos
TK 28 Dujų sistemos
TK 29 Vandentvarka
TK 3 Mėsa ir mėsos produktai
TK 30 Techniniai gaminių dokumentai
TK 31 Akustika
TK 32 Sveikata
TK 33 Žuvininkystė
TK 34 Metrologija
TK 35 Mašinų sauga
TK 36 Aplinkos apsauga
TK 38 Statybinės konstrukcijos
TK 39 Apsauga
TK 4 Informacinės technologijos
TK 40 Nafta ir naftos produktai
TK 41 Suvirinimas ir medžiagotyra
TK 42 Pakavimas
TK 43 Geležinkelių transportas
TK 45 Elektros energetika
TK 46 Stogai ir statinių hidroizoliacija
TK 47 Informacija ir dokumentavimas
TK 48 Juvelyriniai dirbiniai
TK 49 Liejininkystė
TK 5 Elektrotechnika
TK 50 Šildymo ir vėdinimo sistemos
TK 51 Maisto analizė
TK 52 Oftalmologinė optika ir lazeriai
TK 53 Avalynė ir oda
TK 54 Pagalbos priemonės asmenims su negalia
TK 55 Bankų ir su jais susijusios finansinės paslaugos
TK 56 Naftos pramonės įrenginiai
TK 57 Trąšos
TK 59 Geotechnika
TK 6 Vaisių ir daržovių produktai
TK 60 Langai ir durys
TK 61 Plastikiniai vamzdynai
TK 62 Klijai
TK 63 Dujų balionai ir kriogeniniai indai
TK 64 Ergonomika
TK 65 Turizmo paslaugos
TK 66 Neardomieji bandymai
TK 68 Plastikai
TK 7 Dangos
TK 70 Plaušiena, popierius, kartonas
TK 71 Energetikos tikslams tvariai pagaminta biomasė, kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras
TK 74 Konvejeriai
TK 75 Kosmetikos gaminiai ir paviršinio aktyvumo medžiagos
TK 76 Sprogiosios atmosferos
TK 77 Liftai
TK 79 Informacijos saugumas
TK 8 Elektromagnetinis suderinamumas
TK 80 Kelių transportas ir telematika
TK 81 Kultūros vertybių išsaugojimas
TK 82 Nebėginių antžeminių transporto priemonių sauga
TK 83 Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas
TK 84 Dūmtraukiai
TK 85 Efektyvus energijos naudojimas
TK 86 Skaitmeninė geografinė informacija
TK 87 Biotechnologija
TK 88 Statinio informacinis modeliavimas (BIM)
TK 89 Rizikos valdymas
TK 9 Baldai