Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Europos standartizacijos organizacijų strateginiai tikslai iki 2020 metų

 2018 m. birželio 21 d. Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinėje asamblėjoje patvirtintas veiksmų planas, skirtas strateginiams tikslams iki 2020 m. pasiekti.

 Šis veiksmų planas bus pagrindinis dokumentas, kuris standartizacijos srityje padės įgyvendinti strateginius tikslus iki 2020 m. ir stebėti pažangą. Jame yra išskirti prioritetai, atsakingi organai, labai aiškiai priskirta atsakomybė ir atskaitomybė Europos bei nacionaliniu lygmeniu. Generalinėje asamblėjoje nacionalinės standartizacijos institucijos buvo paragintos įtraukti į savo nacionalines strategijas šio plano priemones ir pagal galimybes skirti finansavimą joms įgyvendinti.

 Susipažinti su dokumentu galima čia.

 Išsamesnę informaciją teikia Ramunė Rukšėnienė, tel. (8 5) 270 9361, el. p. ramune.rukseniene@lsd.lt

Plačiau
Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas standartizacijos srityje

2018 m. liepos 16–17 d. Lvove įvyko 18-asis Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinis prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos (TVK) posėdis.

Posėdyje Lietuvos standartizacijos departamentui atstovavo direktorius Rimantas Sanajevas.

Šalys džiugiai pažymėjo aukštą abipusiškai naudingo bendradarbiavimo lygį standartizacijos srityje.

Plėtojant bendradarbiavimą standartizacijos srityje, Ukrainos ir Lietuvos atstovai pritarė 2005 m. LR Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto pasirašyto susitarimo dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse keitimo projektui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemonių planui. Šiuos dokumentus, pakvietus Ukrainos atstovus į Lietuvą, planuojama pasirašyti iki šių metų lapkričio mėnesio.

Taip pat Lietuvos atstovai kolegas iš Ukrainos pakvietė dalyvauti 2019 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje vyksiančiame nacionalinių Baltijos šalių standartizacijos organizacijų forume (BSF).

nuotr. Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinė komisija

Plačiau
Archyvas