Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“ ir padėkos už aktyvią veiklą standartizacijoje

Spausdinti puslapio vidurį

Įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“ ir padėkos už aktyvią veiklą standartizacijoje
2018-02-27

2018 m. vasario 23 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvykusiame metiniame technikos komitetų pirmininkų susirinkime Departamento direktorius Rimantas Sanajevas įteikė apdovanojimus bei padėkas standartizacijos profesionalams ir aktyviai joje dalyvaujantiems standartizacijos bendruomenės nariams.

Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai bei aktyvų dalyvavimą technikos komiteto LST TK 5 „Elektrotechnika“ veikloje Lietuvos standartizacijos departamento garbės ženklu „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“ apdovanotas technikos mokslų daktaras Almantas Laužadis, vienas iš LST TK 5 „Elektrotechnika“ įkūrimo iniciatorių ir aktyviausių narių nuo pat komiteto įkūrimo (1992 m. gruodžio 21 d.). Kaip LST TK 5 ekspertas, dr. Almantas Laužadis parengė daugiau nei 40 elektrotechnikos srities standartų redakcijų lietuvių kalba, buvo vienas aktyviausių kabelių srities originaliųjų Lietuvos standartų rengėjų. Ekspertas ne kartą teikė medžiagą diskusijoms Departamente šios srities terminijos ir standartų rengimo klausimais.

Apdovanojimas įteiktas dr. Almantui Laužadžiui

 

Pirmą kartą Lietuvos standartizacijos departamento garbės ženklas „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“ įteiktas įmonei. Juo apdovanota UAB „Alvora“ – jau daugiau kaip 20 metų vykdanti veiklą statybų, inžinerinių tinklų (šilumos tiekimo, magistralinių dujotiekių bei vandentiekių) ir technologinės įrangos montavimo srityje. UAB „Alvora“ savo veiklą grindžia įdiegtomis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemomis, o taikydama savo veiklos srities standartus įmonė sėkmingai konkuruoja ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos rinkoje. 2017 m. tarp mažų ir vidutinių įmonių UAB „Alvora“ įsigijo ir įdiegė daugiausiai standartų.

Apdovanojimas įteiktas Tomui Karpavičiui, UAB „Alvora“ verslo plėtros direktoriui

 

Padėkas ir simbolines atminimo dovanas už aktyvią veiklą dalyvaujant nacionalinėje standartizacijoje bei atstovavimą Lietuvos ekonomikos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų technikos komitetuose Departamento direktorius Rimantas Sanajevas įteikė Arvydui Giedraičiui (LST TK 8 „Elektromagnetinis suderinamumas“ pirmininkui), Manvydui Mickui (LST TK 9 „Baldai“ pirmininkui), Arnui Danilai (LST TK 29 „Vandentvarka“ įgaliotajam atstovui), dr. Aleksandrui Jagniatinskiui (LST TK 31 „Akustika“ pirmininkui), dr. Gitanai Alenčikienei (LST TK 51 „Maisto analizė“ įgaliotajai atstovei), doc. dr. Algiui Vegiui (LST TK 64 „Ergonomika“ įgaliotajam atstovui), doc. dr. Reimondui Šliteriui (LST TK 66 „Neardomieji bandymai“ įgaliotajam atstovui), Nerijui Mikalauskui (LST TK 77 „Liftai“ įgaliotajam atstovui), Nerijui Zagorskiui (LST TK 77 „Liftai“ įgaliotajam atstovui), Šarūnui Grigaliūnui (LST TK 79 „Informacijos saugumas“ įgaliotajam atstovui) ir Linui Juzelskiui (LST TK 84 „Dūmtraukiai“ įgaliotajam atstovui).

 

Parengė Mindaugas Balčiauskas

 

Atgal Spausdinimo versija